Tienen trekt zich uit het politieke moeras

CD&V, Open VLD, de N-VA en Groen gaan in Tienen een nieuwe coalitie vormen. Dat hebben de vier partijen gisteravond beslist. Vlaams Parlementslid Katrien Partyka (CD&V) wordt de nieuwe burgemeester. De SP.A, die na de verkiezingen van 2012 met CD&V een meerderheid vormde, wordt buitenspel gezet.
Katrien Partyka (CD&V) wordt de nieuwe burgemeester.

Na de verkiezingen van oktober 2012 stapten de SP.A en CD&V samen in een coalitie. De SP.A leverde met Marcel Logist opnieuw de burgemeester. Tot zover alles goed. Tot eind 2014 een storm opsteekt over de meerjarenplanning. CD&V weigerde die goed te keuren. Sindsdien verkeert de Vlaams-Brabantse stad in een zware politieke crisis.

Lange lijdensweg

In de voorbije zeven maanden werden verschillende pogingen opgezet om een nieuwe coalitie op de been te brengen, maar die mislukten keer op keer. Zo probeerden CD&V, Open VLD, N-VA en Groen het eind vorig jaar al eens, maar dat draaide toen op niets uit.

Daarop probeerde de SP.A met Groen en Open VLD een coalitie te vormen. CD&V leek toen het gelag te moeten betalen voor het verzet tegen de meerjarenplanning en viel uit de boot. De socialisten bleven nu wel in de coalitie, maar moesten de sjerp overlaten aan Open VLD.

Maar deze paars-groene coalitie vond niet voldoende steun binnen de gemeenteraad, omdat twee SP.A-raadsleden dwars gingen liggen, en kon dus uiteindelijk niet geïnstalleerd worden. Op voorstel van deze drie partijen stelde de gemeenteraad in februari de onbestuurbaarheid vast.

Volgende poging: SP.A, CD&V en N-VA. De twee kemphanen van de oorspronkelijke coalitie samen met de N-VA dus. Maar ook dit werd niets. Uiteindelijk waagden CD&V, Groen, Open VLD en de N-VA het ondanks hun mislukte poging eind vorig jaar nog eens, dit keer met succes.

© Clément Philippe - www.belgaimage.be

"Nieuw elan"

In een gezamenlijke mededeling stelden de vier partijen gisteren "dat ze een krachtig en modern bestuur willen gaan voeren en Tienen een nieuw elan willen geven". De gemeenteraad zal op 17 juli bijeengeroepen worden met als enig agendapunt de opstart van de procedure voor de aanstelling van een nieuw schepencollege.

De vier partijen hebben in de gemeenteraad samen een meerderheid van 18 op 31 zetels. Vlaams Parlementslid Katrien Partyka (CD&V, foto bovenaan) wordt de nieuwe burgemeester van de stad.

"Mes in de rug"

De SP.A is niet te spreken over de nieuwe coalitie. De partij krijgt naar eigen zeggen "voor de tweede keer een mes in de rug", na de weigering van CD&V eind vorig jaar om de meerjarenplanning goed te keuren en het gevolg daarvan voor de coalitie.

De socialisten erkennen dat een vorige (paars-groene) coalitie niet slaagde door verzet van twee van hun raadsleden, maar wijzen er anderzijds op dat de coalitie SP.A, CD&V, N-VA "door het nationale partijbestuur van de N-VA geboycot werd, omdat deze partij op lokaal vlak kennelijk uitsluitend nog coalities wil met dezelfde samenstelling als de federale en Vlaamse regering".