"Waarom kan Afrikaan geen Vlaams-nationalist zijn?"

Naar aanleiding van de Vlaamse feestdag zet N-VA-Kamerlid Peter De Roover de deur van het Vlaamse nationalisme uitdrukkelijk open voor de allochtone gemeenschap. In Gazet van Antwerpen noemt hij 11 juli een feestdag voor alle mensen voor wie Vlaanderen een politieke gemeenschap is.

11 juli is uiteraard de herdenking van de Guldensporenslag uit 1302, maar vandaag is het de feestdag van de Vlaamse Gemeenschap. De Roover ziet "Vlaamse Gemeenschap" erg breed. "In die context is 11 juli een feestdag voor alle mensen voor wie Vlaanderen een politieke gemeenschap is."

Dit is niet louter "Vlaanderen, de Leeuw" of "Vliegt den Blauwvoet' meer. "Ik voel me persoonlijk meer verbonden met Marokkanen die zich permanent hier hebben gevestigd dan met autochtone Vlamingen die pakweg naar Argentinië zijn getrokken om daar een nieuw leven op te bouwen." De Roover reikt de hand naar de allochtone gemeenschap. "Waarom zou een Afrikaan geen Vlaams-nationalist kunnen zijn? En waarom zou iemand van allochtone origine geen leeuwenpin kunnen dragen? "

Hij probeert de Vlaamse beweging te bevrijden van de smet van een donker verleden. "Veel mensen schrikken terug voor symbolen zoals de Vlaamse Leeuw. Terwijl dat helemaal geen racistisch symbool is", zegt hij "De Vlaamse gedachte is in de voorbije decennia helaas gekaapt door het Vlaams Belang."

"Het lijkt me vooral belangrijk dat we de hand naar elkaar uitsteken en elkaar helpen om barrières te doorbreken." De Roover blijft wel met zijn beide voeten op de grond staan. "Daar zijn aan alle kanten inspanningen voor nodig."

Meest gelezen