"Zesde staatshervorming mag geen eindpunt zijn"

In zijn toespraak naar aanleiding van het feest van de Vlaamse Gemeenschap heeft Vlaams parlementsvoorzitter Jan Peumans gepleit voor een verdere staatshervorming. Zijn toespraak stond vooral in het teken van trots.

Volgens Peumans mogen we trots zijn dat Vlaanderen door de laatste staatshervorming meer bevoegdheden heeft gekregen. "Maar die zesde staatshervorming mag geen eindpunt zijn", vindt hij. "In het verleden werden bij de centrale overheid veelal die beleidsdomeinen weggehaald waarover geen consensus meer werd bereikt. Terwijl we net nood hebben aan duidelijkheid en die kunnen de deelstaten alleen maar krijgen door nog meer autonomie."

"We moeten dat zelfbeschikkingsrecht met meer verve durven uitdragen", vindt Peumans. "Als sterkste partner binnen de Belgische constructie hebben wij het recht en de plicht om nog meer autonomie af te dwingen. Niet alleen voor ons, maar voor alle deelstaten".

Wederzijds respect

Trots en zelfbewustzijn staan volgens Peumans een goede samenwerking met andere deelstaten en regio's niet in de weg. "Integendeel. Erkenning van elkaars eigenwaarde vijzelt het wederzijds respect alleen maar op". De ambitie naar meer zelfbeschikking is volgens hem ook niet in strijd met de toenemende integratie in de Europese Unie. "Integendeel, ze levert een bijdrage tot de uitbouw ervan".

De drang naar zelfbeschikking beschouwt hij als een "natuurlijk proces". Bovendien vormen "natuurlijk gevormde naties beter als voedingsbodem voor een conflictvrij Europa. De regio's zijn de beste bouwstenen van een stabiel Europa".