Aantal buitenlandse adopties in Vlaanderen blijft krimpen

In het eerste kwartaal van 2015 waren er in Vlaanderen amper 11 buitenlandse adopties. Dat blijkt uit cijfers van het Vlaams Centrum voor Adoptie (VCA). Daarmee lijkt de dalende trend in het aantal interlandelijke adopties zich ook in 2015 door te zetten.

In de eerste drie maanden van dit jaar zijn maar 11 kinderen uit het buitenland geplaatst voor adoptie in Vlaanderen. Het gaat om drie kinderen uit Oeganda, drie kinderen uit Polen, twee kinderen uit India en telkens één kind uit China, Chili en Thailand.

Het aantal interlandelijke adopties in Vlaanderen zit al jaren in vrije val. Zo is het aantal buitenlandse adopties in twee jaar tijd gehalveerd van 122 in 2012 tot 61 in 2014. Vlaanderen volgt daarmee een internationale tendens. Een van de belangrijkste redenen voor die daling is dat de landen van herkomst veel strengere regels hanteren voor adoptie door buitenlanders.