"We hebben geen Duitse imperatief moeten slikken"

Volgens minister van Financiën Johan van Overtveldt (N-VA) heerst er binnen de eurozone hoegenaamd geen tweespalt over hoe de Griekse crisis moet worden aangepakt. "De opdeling tussen een haviken- en een softieskamp is naast de kwestie", zei hij in "De ochtend" op Radio 1.

De afgelopen dagen en weken beheerst een beeld de Griekse aanpak van de eurolanden: de harde lijn van Duitsland tegenover de meer toegeeflijke lijn van onder meer Frankrijk. In buitenlandse media werd ons land na het akkoord van gisteren ondergebracht in het harde kamp waarbij werd gesuggereerd dat onze minister Van Overtveldt een grexit genegen was.

Onzin, vindt Van Overtveldt. En opvallend genoeg neemt hij daarbij duidelijk de verdediging van de Duitse minister van Financiën Wolfgang Schäuble op zich. "De waarheid is dat iedereen binnen de eurogroep: ikzelf, Schäuble en Sapin (de Franse minister van Financiën, nvdr.) elementen hebben aangedragen om tot het compromis te komen. Men schijnt compleet te vergeten dat de beslissing vanuit de eurogroep unaniem was. Men doet alsof we een Duitse imperatief hebben moeten slikken. Dat is echt niet waar."

"Kritiek van sommige economen neem ik met kruiwagen zout"

Vanuit de hoek van gerenommeerde economen kwam gisteren meteen fundamentele kritiek op de Europese hervormingseisen tegenover Athene. Zo zouden de maatregelen Griekenland verder in de crisis duwen en is er vooral sprake van een politiek machtsspel. Ook dat weerlegt Van Overtveldt.

"Ik neem die kritiek met een flinke korrel, zelfs een kruiwagen zout. Binnen het IMF, de ECB en de Europese Commissie zitten zéér bekwame economen. De basisplannen zijn door hen uitgewerkt. Economen zoals Paul De Grauwe en Paul Krugman hebben recht op hun mening, maar voorstellen dat alle economen de plannen afwijzen, is een lachwekkende overdrijving."

En dus verdedigt de Belgische minister van Financiën het akkoord van gisteren. "We hebben steeds drie zaken voor ogen gehouden: de Griekse economie opnieuw op het spoor krijgen, het voorbestaan van de monetaire unie en -en dat lijken sommigen te vergeten- de belangen van de belastingbetalers, ook in België, die toch weer voor een stuk de rekening gaan betalen in deze reddingsoperatie. Dat was een drieluik dat bij momenten moeilijk te verzoenen was. Wat nu voorligt is het beste wat kon gerealiseerd worden."

"Brutale aanpak schuld van Griekse regering"

Athene moet wel heel vlug belangrijke hervormingen doorvoeren. Zo moet er in één dag tijd een nieuwe pensioenwetgeving komen. Daarmee wordt Griekenland eigenlijk met de rug helemaal tegen de muur gezet en volgens sommigen zelfs brutaal gestraft.

"Als men vandaag dat plan als brutaal beschouwt, dan is dat enkel maar zo omdat de Griekse regering de voorbije maanden altijd getreuzeld heeft. Als je op een punt komt waarbij het water je aan de lippen staat, dan kan dat naar de buitenwereld misschien als brutaal overkomen, maar eigenlijk had de Griekse regering gewoon veel vroeger zaken kunnen doen", stelt minister Van Overtveldt.

En wat met de Belgische taxshift? "Fruit met groenten vergelijken"

Heeft België wel recht van spreken tegenover Griekenland, vragen critici zich af. Ze wijzen daarmee op het feit dat onze regering nog steeds werkt aan de taxshift, terwijl van Athene op erg korte termijn erg fundamentele hervormingen worden geëist.

"Die twee situaties tegenover elkaar zetten, dat is appelen met peren vergelijken. Ik zou bijna durven zeggen fruiten met groenten", zo wuift Van Overtveldt de kritiek weg. "We zijn niet afhankelijk van 18 landen die ons moeten financieren."

Een timing voor een akkoord over de taxshift wil de minister van Financiën niet geven. "Het heeft geen zin om een datum te prikken op half juli, eind juli of nog later. We willen een goede taxshift en daarvoor worden binnen de regering nu diverse scenario's besproken."