Brugge zet 19e-eeuwse bevolkingsregisters online

Bruggelingen die een familiestamboom willen opstellen kunnen voortaan gegevens online raadplegen die teruggaan tot de 19e eeuw. Volgens Brugge gaat het om een nationale primeur. De stad is al langer bezig met de uitbouw van een digitaal archiefplatform.

Brugge is de eerste stad in België die 19e-eeuwse bevolkingsregisters online aanbiedt. Het stadsarchief startte met de bevolkingsregisters voor de periode 1846-1866, goed voor 137 registers en 22.519 folio's met een veelvoud aan namen. Via die bron kunnen Bruggelingen nagaan op welke adressen hun voorouders woonden, wanneer ze in Brugge kwamen wonen of wanneer ze Brugge verlieten en naar waar ze verhuisden.

Alle namen die voorkomen in deze registers zijn in een gegevensbestand ingevoerd, met dank aan vrijwilligers van de vzw Levend Archief, waardoor alles vlot doorzoekbaar is. Er kan ook gezocht worden op een straatnaam en huisnummer. De technische uitwerking is in handen van het Brugse bedrijf Vanden Broele Group.

Digitale pioniers

Brugge is al langer bezig met de uitbouw van een digitaal archiefplatform. Sinds 2013 is het mogelijk de bijna 400.000 geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten van de burgerlijke stand voor de periode 1796-1915 te raadplegen.

"Het stadsarchief van Brugge blijft zo zijn pioniersrol op het vlak van digitale ontsluiting voor het brede publiek verder vervullen. De webstek www.beeldbankbrugge.be was al de eerste beeldbank in België en met www.kaartenhuisbrugge.be was Brugge de eerste stad met een historisch Geografisch Informatiesysteem (GIS)", merkt burgemeester Renaat Landuyt (SP.A) op.