Eén van de millenniumdoelstellingen wel bereikt: inperken HIV-epidemie

Met het inperken van de verspreiding van aids hebben de Verenigde Naties toch één van hun in 2000 opgestelde millenniumdoelstellingen bereikt. De strijd tegen het hiv-virus heeft geleid tot een derde minder aids-gevallen en ongeveer 40 procent minder aids-doden.

Het bestrijden van het hiv-virus, malaria en andere zware ziektes was één van de acht grote doelstellingen die de VN tegen het jaar 2015 bereikt wou hebben. Het VN-agentschap UNAIDS heeft het over een mijlpaal die bereikt is. Uit VN-cijfers moet blijken dat de wereld sinds 2000 ongeveer 187 miljard dollar in de strijd tegen de ziekte heeft gepompt.

Levensverwachting is gestegen

In 2000 stond hiv in de armere landen nog nagenoeg synoniem met een doodvonnis. Toen overleden dagelijks ongeveer 4.300 mensen aan de ziekte die het immuunsysteem aantast. Amper 700.000 met het hiv-virus besmette mensen hadden destijds toegang tot de benodigde medicijnen.

Intussen nemen wereldwijd 15 miljoen mensen een medicijnencocktail die het hiv-virus voor lange tijd onder controle houdt. Daarmee steeg de levensverwachting van hiv-geïnfecteerden van 36 tot 55 jaar.

Volgens VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon is de internationale gemeenschap goed op weg om het beoogde budget van 22 miljard dollar bijeen te harken, waardoor aids tegen het jaar 2030 uitgeroeid zou moeten zijn.

De 8 milleniumdoelstellingen van de Verenigde Naties

  • Extreme honger en armoede uitroeien.
  • Voorzien in basisonderwijs.
  • Gelijkheid tussen mannen en vrouwen bevorderen.
  • Kindersterfte terugdringen.
  • Het verbeteren van de zwangerschapszorg.
  • Aids, malaria en andere ziekten bestrijden.
  • Een duurzaam leefmilieu garanderen.
  • Een partnership voor wereldwijde ontwikkelingssamenwerking.