Europees geld om Ford-werknemers aan nieuwe baan te helpen

De Europese Commissie wil 6,2 miljoen euro uit het Europese globaliseringsfonds uittrekken om voormalige werknemers van Ford Genk aan een nieuwe job te helpen. Dat heeft eurocommissaris voor Werk en Sociale Zaken Marianne Thyssen meegedeeld.

De enveloppe is bedoeld voor 4.500 voormalige werknemers van Ford en van elf leveranciers en downstreamproducenten die hun job verloren na de sluiting van de fabriek eind vorig jaar. Het kan gebruikt worden voor onder meer individuele begeleiding in de zoektocht naar een job, opleidingen en aanwervingsbonussen.

De totale geraamde kosten voor het hele programma bedragen 10,4 miljoen euro, waarvan er dus 6,2 miljoen euro uit het Europese globaliseringsfonds komt. Dat fonds moet wat soelaas bieden aan arbeiders van Europese bedrijven die het slachtoffer worden van evoluties in de wereldhandel. Dat is voor de autosector zeker het geval. Het Europese marktaandeel is gedaald van 32,2 procent in 2007 tot 23,2 procent in 2012.

"De laatste jaren is de productie van motorvoertuigen in Europa aanzienlijk gedaald en de automobielindustrie ondergaat momenteel structurele veranderingen naar aanleiding van de globalisering", zo licht Thyssen toe. "Dit voorstel om meer dan zes miljoen euro uit het fonds beschikbaar te stellen zou 4.500 ontslagen werknemers helpen zich voor te bereiden op een nieuwe baan en deze moeilijke overgangsfase door te komen", besluit de Belgische commissaris.

Het voorstel moet nog groen licht krijgen van de lidstaten en het Europees Parlement.