Francken wil nog vier imams het land uit

De Belgische overheid volgt nog eens vier imams die moslimjongeren aanzetten tot extremisme. Zij riskeren om het land te worden uitgezet, zoals eerder al is beslist over een imam die actief was in Verviers.
Staatssecretaris Francken wil nog vier radicale imams uitwijzen.

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) wil de vijf imams liefst het land uit. Dat heeft hij gezegd in de bevoegde Kamercommissie. 

Vanmorgen had Francken gezegd dat de verblijfsvergunning van een Marokkaans-Nederlandse imam uit Dison, die bijzonder actief was in radicale kringen in en rond Verviers, afgenomen was, en hij had toen aangekondigd dat er nog radicale predikers zouden volgen. 

Nu heeft Francken in de Kamer gezegd dat de Dienst Vreemdelingenzaken de dossiers van nog vier andere imams onderzoekt, die er eveneens van verdacht worden radicale boodschappen te prediken. Het gaat om twee Marokkanen, een Algerijn en een Afghaan.

Francken kreeg in de Kamercommissie vragen van zijn partijgenoot Koen Metsu over de screening en uitzetting van radicale imams. Hij benadrukte dat alle maatregelen die hij de voorbije weken genomen heeft tegen Syriëstrijders of nu tegen de imam, beslissingen waren die wettelijk al perfect mogelijk waren, op basis van de bedreiging van de nationale veiligheid.

Dat daar geen definitieve veroordelingen aan vooraf gingen, is volgens Francken niet uniek. "Alle westerse landen hebben zo'n systeem", aldus Francken. "Ik vind dat dit absoluut noodzakelijk is en vraag me zelfs af waarom het niet eerder gebeurd is".

Beroep

De Marokkaans-Nederlandse imam, van wie de verblijfsvergunning is ingetrokken, kan beroep aantekenen tegen de beslissing, maar dat werkt niet opschortend. Eens de beslissing tegen hem wordt betekend, heeft de imam dertig dagen de tijd om ons land te verlaten. Hij is ook tien jaar lang niet meer welkom in België. De maatregel geldt niet voor zijn familie.

De man was als haatprediker actief in de regio van Verviers. Hij propageerde naar verluidt het salafistische gedachtegoed en verheerlijkte het gewapende jihadisme en terreuraanslagen. Zo dweept hij actief met de jonge Algerijn Mohammed Merah die in 2012 in Toulouse drie kinderen en een volwassene doodde in een joodse school.