François Hollande: "Europa economisch versterken"

Geen "fête nationale" in Frankrijk zonder toespraak van de president. Om 13 uur vanmiddag verscheen het Franse staatshoofd op de televisie. Met de Griekse crisis, de terreurdreiging en het akkoord met Iran had hij alvast geen gebrek aan gespreksstof.

Niet vies van enig chauvinisme wijst Hollande op de rol van Frankrijk in de Griekse crisis. "We moeten ervoor zorgen dat Europa hier als winnaar uitkomt. Griekenland moet inderdaad hervormingen doorvoeren. Maar het Griekse volk heeft al veel geleden."

Hollande toont weinig begrip voor landen die al een Europa zonder Griekenland voor ogen hadden. "De eurozone is een zekerheid. We moeten veel verder gaan in ons economische bestuur. Europa moet een stevige basis krijgen om gehoord te worden."

De Franse president pleit voor de oprichting van een eurozoneparlement als oplossing voor de vele gebreken van de muntunie. Een idee dat ook anderen al opperden. In plaats van een munt die door 19 nationale regeringen wordt bestuurd, zou er dan één regering komen voor de eurozone.

Franse economie stimuleren

Uiteraard is niet de Griekse economie een zorgenkind. Ook Frankrijk zelf kan best wat extra "vuur" gebruiken. President Hollande zegt dat er in 2016 en 2017 lastenverlagingen komen om de werkgelegenheid te stimuleren. Bovendien moet de koopkracht omhoog. En een nieuwe wet moet extra banen mogelijk maken in de digitale economie.

"Ik heb gedurfde keuzes gemaakt. Andere leiders doen er soms alles aan om sociale verworvenheden terug te schroeven", zegt Hollande, die al een verdoken voorzet geeft voor de presidentsverkiezingen in 2017. "Ik ben een man van links. Ik handel in het belang van het land en zal afgerekend worden op mijn resultaten. Vooral voor wat betreft de werkloosheid."

Terreur bestrijden

Dat Frankrijk dit jaar al enkele malen is opgeschrikt door terreuraanslagen, kon in het interview met de president niet achterwege blijven. "Laat er geen twijfel over bestaan dat we er alles aan doen om terroristen te bestrijden. We zetten dit jaar 10.000 militairen in om ons grondgebied te verdedigen. We moeten geen schrik hebben. Terroristische groeperingen zullen ons niet uit elkaar spelen."

De president geeft ook aan dat de terreurdreigingen geen enkele gevolg hebben voor de aanwezigheid van Franse militairen in Irak en Syrië. Tegelijk wijst Hollande de Syrische president Bashar Assad aan als de verantwoordelijke voor het conflict.

Akkoord Iran

Over het vandaag gesloten akkoord met Iran, zegt Hollande dat het vooral de bedoeling is de verspreiding van kernwapens tegen te gaan. Hij wil ook toezien op de naleving van het akkoord en in sancties voorzien in geval het land de deal niet zou naleven. Voorts wijst de president erop dat Iran ook een rol te spelen heeft in het oplossen van conflict in Syrië.