Griekse banken mogelijk nog maand gesloten

In een tv-interview heeft de Griekse premier Alexis Tsipras gezegd dat de banken mogelijk nog een maand lang gesloten blijven tot het nieuwe hulpplan van Europa in werking treedt. Ook wil hij premier blijven en belooft hij om het akkoord dat hij met de EU gesloten heeft, zal uitvoeren.

Het was de eerste keer dat Tsipras de Grieken toesprak sinds hij maandagochtend een akkoord met de andere Europese leiders sloot dat haaks staat op zijn verkiezingsbeloften en op het referendum van vorige week. Toen stemde 61% van de Grieken tegen verdere besparingen op vraag dan nog van de regering-Tsipras.

Vanavond zei Tsipras dat hij "het akkoord ondertekend heeft om een catastrofe te vermijden". Hij zei dat hij nog altijd niet gelooft in het akkoord, maar dat hij bereid is om dat nu ook uit te voeren en verantwoordelijkheid op te nemen. Concreet wil hij zijn ambtstermijn van vier jaar vervolledigen, ook al houdt dat in dat hij het akkoord nillens willens moet uitvoeren.

Tsipras belooft ook om de wijd verspreide corruptie en belastingontduiking in zijn land aan te pakken, ook een eis van de schuldeisers overigens. Als er opnieuw economische groei komt, wil hij dat die eerlijk verdeeld wordt.

De premier maakt zich ook sterk dat hij tijdens de onderhandelingen met de EU-leiders "gevochten heeft om te vermijden dat er in de ambtenarenlonen en de pensioenen gesnoeid zou worden". 

Tenslotte gaf hij toe dat sommige schuldeiserlanden erg chagrijnig waren over het referendum dat hij in Griekenland georganiseerd heeft, maar Tsipras zei dat hij toen geloofde dat dat referendum de Griekse onderhandelingspositie sterker zou maken.

Griekse banken nog een maand lang gesloten?

In het interview heeft Tsipras ook gezegd dat de Griekse banken mogelijk nog een maand lang gesloten blijven. Die banken zijn nu al sinds 29 juni gesloten uit vrees dat de Grieken massaal al hun geld zouden afhalen en de banken over de kop zouden gaan.

Volgens Tsipras is die dreiging nu nog altijd reël. Hij denkt dan ook dat de banken gesloten zullen blijven tot het akkoord dat hij maandag heeft gesloten in werking treedt en de noodhulp beschikbaar wordt. Dat zou enkele weken kunnen duren.

Intussen hoopt de premier wel dat de ECB haar noodkredieten voor de Griekse banken wel zou optrekken om die instellingen te ondersteunen. Sinds het referendum van twee weken geleden heeft de ECB die steun niet geschrapt, maar ook niet meer verhoogd.