Homans stuurt regeringscommissaris naar Linkebeek

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) stuurt een regeringscommissaris naar de faciliteitengemeente Linkebeek. De regeringscommissaris moet op de eerstvolgende gemeenteraad vaststellen of er een geldige voordrachtsakte voor een kandidaat-burgemeester op tafel ligt.

Bijna drie jaar na de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 heeft Linkebeek nog steeds geen benoemde burgemeester. MR-Kamerlid Damien Thiéry werd al twee keer voorgedragen, maar de Vlaamse regering wees die voordracht af wegens overtredingen van de taalwetgeving.

In het Vlaams parlement stelde Vlaams minister Liesbeth Homans (N-VA) al verschillende keren een einde te willen maken aan die onwettige situatie. En dit door of een parlementair initiatief of door het sturen van een regeringscommissaris. Aangezien er vandaag binnen de meerderheid geen consensus bestaat om een structurele oplossing uit te werken met een wijziging van het gemeentedecreet, ziet de minister zich nu genoodzaakt een regeringscommissaris naar Linkebeek te sturen.

"Wet toepassen"

"De problemen in de faciliteitengemeente Linkebeek slepen al sinds 2007 aan. Sedert de verkiezingen van 2012 werd Damien Thiéry tot tweemaal toe voorgedragen als burgemeester. Die voordracht werd telkens door de Vlaamse regering -wegens overtredingen van de taalwetgeving- geweigerd. Dat werd iedere keer door het hoogste administratieve rechtscollege van dit land, de Raad van State en met name de tweetalige algemene vergadering ervan, bijgetreden", zegt Homans.

De regeringscommissaris moet nu aan die onwettige situatie een einde maken. Het kan niet dat een gemeentebestuur weigert de wet na te leven. "Die commissaris zal in de eerste plaats moeten vaststellen of de gemeenteraad de wet uiteindelijk toch toepast en de uitspraken van de Raad van State respecteert, met name door een geldige voordrachtsakte voor een kandidaat-burgemeester in te dienen."

MR steunt burgemeester

De MR, die samen met N-VA in de federale regering zit, betreurt de beslissing van Homans. De partij wijst erop dat Linkebeek erg goed bestuurd wordt. Er kan de burgemeester niets verweten worden bij het beheer van zijn gemeente, aldus de MR, die er in de mededeling ook op wijst dat Thiéry in 2006 en 2012 met een comfortabele meerderheid werd verkozen.

"Sinds 2007 weigert de Vlaamse regering Damien Thiéry te benoemen, maar er is nooit een meerderheid binnen de gemeenteraad gevonden om een andere kandidaat-burgemeester aan te duiden", aldus de MR. De partij zal Thiéry steunen in elke juridische stap die hij wil ondernemen, luidt het nog.