In het slechtste geval zitten we deze winter 40 uur zonder stroom

Als de kerncentrale van Doel 1 niet opnieuw wordt opgestart, kunnen we komende winter in het slechtste scenario 40 uur zonder stroom zitten. Dat heeft netbeheerder Elia laten verstaan in de Kamer. Volgens Elia ontbreekt er op dit moment nog ruim 500 megawatt als vereiste stroomreserve voor deze winter. De netbeheerder hoopt dat dit tekort nog kan worden weggewerkt, onder meer door de heropstart van Doel 1. Als dat niet lukt, kan de stroom maximaal 10 uur uitvallen bij een zachte winter en tot 40 uur bij een strenge winter.

Energieminister Marie-Christine Marghem (MR) maakte eind vorige maand bekend dat er deze winter wellicht geen sprake zal zijn van stroomtekorten. De cijfers van afgelopen winter tonen immers dat er minder nood is aan stroom dan gedacht. Bovendien sluiten sommige elektriciteitscentrales dan toch hun deuren nog niet, zijn er afspraken gemaakt met producenten en enkele grote industriële verbruikers, en is de levensduur van de kerncentrales Doel 1 en 2 met tien jaar verlengd.

Dat laatste betekent echter niet dat met name Doel 1 deze winter zeker weer zal draaien. Daarover wordt onder meer nog onderhandeld met minister Marghem. De betrokken 430 megawatt beschouwt netbeheerder Elia dus nog niet als een zekerheid. Net zo min als de 130 megawatt van enkele WKK-installaties (warmtekrachtkoppeling) waarover de gesprekken nog lopen.

Er ontbreekt dus nog capaciteit -545 megawatt om precies te zijn- om volledig aan de wettelijke vereiste strategische reserve te voldoen. Concreet bepalen de regels rond die reserve dat de stroomvoorziening tijdens een zachte winter niet langer dan 3 uur in problemen mag komen. Bij een strenge winter ligt dat plafond op 20 uur. Raakt de laatste 545 megawatt niet rond, dan zou dat volgens de schattingen van Elia in het slechtste geval kunnen oplopen tot respectievelijk 10 en 40 uur.

Maar Elia verwacht niet dat het zo'n vaart zal lopen. "Als Doel 1 en de WKK's niet beschikbaar zijn, dan is de situatie in onze ogen overleefbaar als de winter niet te streng is", zei Elia-topman Chris Peeters in de Kamercommissie Bedrijfsleven, onder meer vertrouwend op invoer uit het buitenland.

Ook in geval van een strenge winter betekent het gebrek aan de volledige strategische capaciteit niet dat sowieso 40 uur het licht zal uitgaan. Op het moment zelf valt er wellicht nog een mouw aan te passen, maakt  Frank Vandenberghe van Elia zich sterk.