Israël woedend over akkoord met Iran

Het mag niet verbazen: Israël is niet te spreken over het nucleaire akkoord dat de wereldmachten met Iran hebben bereikt. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu noemt het akkoord "een zware vergissing van historische omvang".

Israël heeft zich steeds verzet tegen een deal met Iran. Het land vreest namelijk dat zijn aartsvijand Iran door een opheffing van de sancties meer middelen zal krijgen om aan terreur te doen. "Iran krijgt een jackpot van honderden miljarden en dat zal hen in staat stellen om hun agressie verder uit te bouwen in de regio en in de rest van wereld", liet Netanyahu optekenen.

Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken hekelt de "historische overgave aan Iran" en laat weten dat het het akkoord zal proberen te boycotten. "We zullen er met alle mogelijke middelen voor zorgen dat deze deal niet bekrachtigd wordt."

Het is een duidelijke verwijzing naar de stemming over de overeenkomst in het Amerikaanse Congres. Dat heeft 60 dagen de tijd om de deal goed te keuren. Tijd die ook Israël zal aanwenden om de machtige Israëlische lobby in Washington in te schakelen om net datgene te voorkomen. En hoewel president Barack Obama een njet kan overrulen met een veto kan ook hij op zijn beurt worden teruggefloten door een tweederdemeerderheid in het Congres.

Israël versus Verenigde Staten

De Israëlische regering staat in de Irankwestie lijnrecht tegenover de Amerikaanse regering die onder leiding van de Democratische president Obama toenadering zocht en dus vond met Iran.

Enkele maanden geleden kwam de Israëlische premier nog spreken in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden dat onder leiding van de Republikeinen staat. Het was een duidelijke provocatie aan het adres van Obama. De Republikeinen hebben namelijk een veel hardere positie ten opzichte van Iran dan de Democraten.

In het verleden dreigde Israël al met militaire acties tegen Iraanse nucleaire installaties. Die optie vervaagde toen de gesprekken met Iran onder leiding van de VS opnieuw werden aangeknoopt. Maar Israël blijft strijdvaardig: "We hebben er ons altijd op toegelegd om te voorkomen dat Iran nucleaire wapens kan maken. We zullen dat blijven doen", aldus premier Netanyahu.