Aantal echtscheidingen in dalende lijn

Het aantal echtscheidingen in Vlaanderen is sinds 2000 in dalende lijn. Zo waren er in 2013 bijna 3.000 scheidingen minder dan in 2000, zo blijkt uit cijfers van de studiedienst van de Vlaamse Regering.

Uit de cijfers blijkt ook dat het aantal huwelijken in Vlaanderen tussen 1981 en 2013 met 41 procent is gedaald, meer bepaald van 38.164 naar 22.645. Vooral het aantal eerste huwelijken daalt in diezelfde periode fors (- 51 procent).

De voorbije decennia ging de daling van het aantal huwelijken en van het aantal gehuwden gepaard met een grote stijging van het aantal echtscheidingen. Zo nam het aantal echtscheidingen in vergelijking met 1981 met 56 procent toe. De echtscheidingskans piekte in 2008 (na de wetswijziging in 2007 die echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting invoerde).

"Sindsdien daalde de jaarlijkse echtscheidingskans tot 9 echtscheidingen per 1.000 echtparen in 2013. Dat is een toename met 78 procent sinds 1981, het is echter een daling met 27 procent sinds 2008", stelt de Studiedienst van de Vlaamse Regering.