IMF: "Griekse schulden kwijtschelden om economische groei te stimuleren"

Het IMF heeft een nieuwe inschatting gemaakt van de financieringsbehoeften van Griekenland en concludeert dat de schuldenlast "onhoudbaar" is.

Dat betekent dat de Europese kredietverleners een deel van de schuld moeten afschrijven ofwel dat ze de Grieken 30 jaar uitstel moeten geven voor de betaling van de rente op uitstaande leningen. "Het bedrag dat Griekenland nodig heeft om financieel overeind te blijven, is de laatste twee weken gestegen van 60 naar 85 miljard euro. Vooral voor het herkapitaliseren van de banken", zegt de bron bij het IMF.

Een nieuwe geldinjectie kan voor het IMF enkel als de schulden worden herschikt of kwijtgescholden. De regels bepalen namelijk dat het IMF alleen geld mag uitlenen aan landen als die erin slagen om op een duurzame manier hun schulden af te bouwen.

Een kwijtschelding van de schulden ligt vooral in Duitsland erg moeilijk. Opvallend, want het was vooral de Duitse bondskanselier Merkel die er op de voorbije EU-top op aandrong dat het IMF mee zou blijven onderhandelen over de Griekse crisis.