Ivago ontslaat werknemer voor wie 8 dagen gestaakt is

De raad van bestuur van de Gentse afvalintercommunale Ivago heeft de werknemer ontslagen wiens nakende ontslag eind mei een staking uitlokte die acht dagen heeft geduurd. De raad van bestuur besliste wel de werknemer te begeleiden naar alternatieve tewerkstelling, zoals afgesproken met de vakbonden.

"Het directiecomité vond geen nieuwe elementen om de vroegere beslissingen te wijzigen", is te horen bij de afvalintercommunale. "De raad van bestuur ging daarop over tot het ambtshalve ontslag, zoals dit wordt bepaald in het contractueel reglement van Ivago."

De arbeidsovereenkomst wordt vanaf donderdag verbroken. De man heeft recht op een verbrekingsvergoeding van drie maanden. Zoals afgesproken met de vakbonden, wordt een outplacementbureau onder de arm genomen om, samen met de sociaal consulenten van Ivago, de man aan alternatieve tewerkstelling te helpen. "Een outplacementbureau zal de medewerker op basis van maatwerk in deze zoektocht bijstaan. Het gaat daarbij zowel om het verwerken van het ontslag, het ontdekken van het aanbod op de arbeidsmarkt als actieve ondersteuning bij het solliciteren. Ook de sociaal consulente van Ivago volgt dit proces van heroriëntering van nabij op."

Vakbonden en directie tekenden op 3 juni en overeenkomst met zes punten om de sociale vrede na een acht dagen durende staking te beëindigen. Het akkoord kwam er met de hulp van een sociaal bemiddelaar. Tijdens de staking vorderde het stadsbestuur personeel op om de volksgezondheid niet in gevaar te brengen.