Kamer wil snel werk maken van discreet bevallen

In de Kamer is de bespreking begonnen van maar liefst vijf wetsvoorstellen om discreet bevallen in ons land mogelijk te maken. De kwestie sleept al verschillende legislaturen aan, maar meerderheid én oppositie maken zich sterk dat ze dit najaar wel tot een Belgische regeling kunnen komen.
PA Wire/Press Association Images

De wettelijke opties voor ongewenst zwangere vrouwen zijn vandaag erg beperkt. Officieel kunnen ze enkel kiezen tussen gewoon bevallen in het ziekenhuis, of een abortus. Sommige vrouwen trekken daardoor naar Frankrijk - waar ze anoniem kunnen bevallen - of zetten het kind alleen en in vaak onveilige omstandigheden op de wereld, om het daarop in het beste geval in de vondelingenschuif achter te laten.

Dat moet beter en humaner, oordelen zowat alle partijen in de Kamer. Meerderheidspartijen N-VA, CD&V en Open VLD hebben elk een wetsvoorstel klaar, net als oppositiepartijen SP.A en CDH. Na mislukte pogingen in de vorige legislaturen, hopen ze deze regeerperiode eindelijk tot een vergelijk te komen.

De vijf wetsvoorstellen gaan grotendeels dezelfde weg op. Anoniem bevallen wil niemand, er moet steeds een optie zijn om moeder en kind op latere leeftijd alsnog in contact te brengen. Op welke leeftijd dat precies moet zijn, is nog voer voor discussie.

Compromis ten vroegste in najaar

Ook over het verzoenen van de belangen van moeder en kind is het laatste woord nog niet gezegd. Want wat als het kind op een bepaald moment wel in contact wil komen met zijn moeder, maar die laatste dat niet ziet zitten?

Sommige partijen willen vooral het belang van het kind laten doorwegen - onder meer met het kinderrechtenverdrag in het achterhoofd. Andere partijen bepleiten een meer gelijkwaardige afweging. De meeste voorstellen plannen daarbij een onafhankelijke instantie - al dan niet een rechter - om de belangen geval per geval af te wegen en een eindoordeel te vellen.

Een compromis is ten vroegste voor dit najaar, aangezien de Kamer bijna de zomer in gaat.