Politici stemmen hun taalgebruik meer af op de media

Politici stemmen hun taalgebruik meer af op de media dan 20 jaar geleden. Ze gebruiken vaker metaforen, die bovendien creatiever en origineler zijn dan in 1995. Ook doen ze meer aan "framing", een techniek waarbij ze het publiek een bril aanreiken om op een bepaalde manier naar de werkelijkheid te kijken. Dat blijkt uit een masterproef aan de KU Leuven.
Bij de Vlaamse politici gebruikt CD&V'er Pieter De Crem de meeste metaforen.

Heidi Van Rompuy, dochter van CD&V-politicus Eric Van Rompuy, onderzocht voor haar masterproef de beeldentaal die de politici in 1995 en in 2014 gebruikten. Ze ging onder meer na hoe vaak politici metaforen of beeldspraak gebruiken en in hoeverre het metaforengebruik in de Wetstraat op 20 jaar is veranderd.

Concreet nam Van Rompuy de VRT-verkiezingsdebatten van 1995 en 2014 onder de loep.

Daaruit blijkt dat de politici nu vaker metaforen gebruiken dan 20 jaar geleden, al is het verschil niet gigantisch. In 1995 was er sprake van 1,5 metaforen per minuut, in 2014 ging het om 1,8 metaforen per minuut. Vooral CD&V en SP.A gebruiken nu meer metaforen dan toen. Zo gaat CD&V van 1 metafoor per minuut naar 1,6 per minuut, SP.A springt van 1,3 naar 2 metaforen per minuut.

Bij de resultaten van 2014 valt één politicus op, met name Pieter De Crem van CD&V. Hij steekt met 3,2 metaforen per minuut "ruim boven de andere sprekers uit". Verder strooien vooral de partijvoorzitters kwistig met metaforen. Vier van de zes partijvoorzitters halen binnen hun partij de hoogste individuele score.

Van Rompuy ziet in het toenemend metaforengebruik een aanwijzing dat politici hun taalgebruik meer afstemmen op de media.

Framing

Ook het gebruik van "framing" - een communicatieve strategie waarbij men het publiek een bril aanlevert om op een bepaalde manier naar de werkelijkheid te kijken - is op 20 jaar gestegen.

Van Rompuy concludeert dat "de verpakking van een politieke boodschap nog meer primeert dan vroeger."

"Het cijfermateriaal geeft aan dat communicatieve strategieën zoals framing twintig jaar geleden al deel uitmaakten van het politieke discours, maar dat de frequentie ervan alleen maar is toegenomen. De politieke beeldentaal anno 2014 is bovendien opvallend creatiever en origineler dan in 1995. Toen bleef het metafoorgebruik namelijk relatief conventioneel en traditioneel", zo besluit ze.

Meest gelezen