Politievakbonden willen geen defilé op nationale feestdag: "onnodig risico"

De vier erkende politievakbonden willen dat het traditionele defilé van de politieagenten op de nationale feestdag wordt afgelast. Met de terreurdreiging willen ze de agenten niet blootstellen aan "een onnodig risico". Als de minister niet ingaat op de vraag, dreigen de bonden de evenementen te verstoren.
Nicolas Maeterlinck

"De terroristische dreiging sinds 7 januari is er nog steeds, met name voor onze agenten", zegt Stéphane Deldicque van CSC (ACV). Daarom vroegen de bonden aan de federale politie een risico-analyse. Die resultaten kregen ze vandaag tijdens het Hoog Overlegcomité. "De preventieadviseur gaf een negatief advies" over het defilé en het politiedorp aan het Poelaertplein. Indien die evenementen plaatsvinden "zouden volgens hem maatregelen genomen moeten worden", aldus de vakbondsman.

Alain Peeters van NSPV bevestigt het verhaal. "Naar onze mening worden er onvoldoende preventiemaatregelen genomen voor het politiepersoneel. Met de vier erkende bonden samen hebben we een negatief advies gegeven." De bonden verwachten nu voor het einde van de week een antwoord van minister Jambon.

Overleg

De bonden en politie zijn nu in overleg over de kwestie. De bonden betreuren dat ze het advies nu pas kregen en dat de beslissing om het defilé en politiedorp te organiseren zonder overleg genomen werd. Ook zegt Deldicque dat de lokale politiezones het negatief advies nog niet gekregen hebben en dus zonder kennis van de risico-analyse op 21 juli collega's naar Brussel zullen sturen.

Daarom spoorden de politievakbonden minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) aan tot de afgelasting. Vrijdag wordt bekeken of er acties komen die de feestelijkheden zouden verstoren. Indien ze niet gehoord worden "zou een lopende stakingsaanzegging geheractiveerd worden".

Minister Jambon is nog niet officieel op de hoogte gesteld van de vakbondseis, maar zal die analyseren en de situatie van nabij volgen.

Meest gelezen