"Grieks momentum aangrijpen voor méér Europa"

Patrick Dewael (Open VLD) pleit ervoor om de Griekse crisis aan te grijpen om de structuur van Europa verder te verdiepen. Zo wil hij een Europese minister van Financiën die onder controle staat van het Europees Parlement. Een Griekse crisis, een Europese catharsis zeg maar.

Een muntunie die dreigt uiteen te vallen, afmattende marathonvergaderingen tussen Europese leiders, verwijten over en weer... De crisis rond Griekenland heeft geen fraai beeld geschetst van de Europese constructie. Sommigen vragen zich af of het huidige model van de Europese Unie en de eurozone op zijn grenzen is gebotst. Moet Europa meer politiek geïntegreerd worden?

Ook Patrick Dewael maakt een dergelijke analyse. "Bij de euro zat er een constructiefout van in het begin. Normaal doe je eerst economische hervormingen in alle betrokken lidstaten en kom je dan tot meer economische convergentie. Kijk naar de VS: daar is men van een confederatie naar een federatie gegaan, heeft men dan een schatkist gemaakt en is pas daarna de eenheidsmunt ingevoerd. Wij hebben eerst een munt ingevoerd en probeerden daarna de lidstaten beter op elkaar af te stemmen. Dat is heel moeilijk gebleken", aldus Dewael in "De ochtend" op Radio 1.

En dus pleit hij ervoor om op Europees niveau enkele fundamentele institutionele hervormingen door te voeren. "We moeten dit momentum gebruiken om Europa te verdiepen. Er schort bijvoorbeeld iets aan de democratische controle. We moeten dat niet verhelpen door in alle lidstaten afzonderlijke stemmingen te organiseren, maar we moeten een Europese minister van Financiën in het leven roepen die onder controle staat van het Europees Parlement."

Door zo'n Europese Financiënminister gaan we volgens Dewael niet alleen het democratische deficit kunnen oplossen, maar zullen de economische hervormingsprogramma's ook meer coherent worden doorgevoerd in alle lidstaten.

"Waar zouden we staan zonder Europa?"

Dat sommigen de Griekse crisis aangrijpen om te pleiten voor minder Europa begrijpt Dewael niet. "We spelen een heel belangrijke rol in de wereldeconomie. Waar zou Europa vandaag staan zonder de euro? Als we zouden terugkeren naar de drachme, lire of peseta, dan zou dat Europa enorm verzwakken, in eerste instantie de betrokken lidstaten."

Ten slotte moet het Europese project niet alleen voor bezuinigen en besparingen staan, vindt de Vlaamse liberaal. "We moeten ook investeren in de economie en zorgen voor slagkracht. Het investeringsplan van Commissievoorzitter Juncker moeten we daarom versneld implementeren zodanig dat de economie kan groeien."