Betalen voor humanitaire regularisatie doet aanvragen fors dalen

Sinds asielzoekers moeten betalen voor een regularisatieaanvraag om humanitaire redenen - de zogenaamde 9bis - is het aantal aanvragen in dat stelsel in vrije val. Tussen maart tot en met juni kwamen 1.422 humanitaire asielaanvragen binnen, terwijl dat in dezelfde periode van 2014 nog 2.388 aanvragen waren.

Sinds maart van dit jaar moet iedereen die een aanvraag indient voor een humanitaire regularisatie 225 euro betalen. Het gaat om een bedrag per persoon, dus niet per aanvraag. Dat bedrag geldt niet voor minderjarige kinderen of meerderjarige kinderen ten laste.

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) reageert allesbehalve verrast op de daling. Voordien was de aanvraag namelijk gratis, zodat heel veel mensen de procedures aan mekaar regen in de hoop op die manier in ons land te kunnen blijven, weet Francken. "Dat de procedure gratis was, was een extra stimulans om te blijven procederen."

De staatssecretaris herhaalt dat mensen die de wet misbruiken om te procederen, niet meer in aanmerking komen voor een regularisatie en elke keer moeten betalen voor een aanvraag. De meest schrijnende gevallen komen wel in aanmerking, luidt het.