"Veiligheidsrisico door steeds wijzigende vluchtroutes"

Luchtverkeersleider Belgocontrol waarschuwt voor de gevaren die de voortdurende wijzigingen aan de vluchtroutes vanop Brussels Airport inhouden. Gisteren heeft de Brusselse regering een belangenconflict ingeroepen waardoor een maatregel van minister van Mobiliteit Jacqueline Gallant (MR) over het gebruik over de zogenoemde kanaalroute zou worden opgeschort.

"De voorbije vijftien jaar heeft de Belgische staat talrijke instructies goedgekeurd inzake het baangebruik en de vliegprocedures op Brussels Airport en dat soms in tegenstrijdige zin. Belgocontrol vreest voor een onhoudbare situatie op operationeel vlak die de veiligheid van het luchtverkeer in gevaar zou kunnen brengen", klinkt het.

"De opeenvolging van instructies wekt bij de verkeersleiders een gevoel van onbegrip op omdat hun topprioriteit hier op het spel staat: de veiligheid van het luchtverkeer", zegt Johan Decuyper van Belgocontrol.

Galant heeft al vaak gezegd dat ze werkt aan een structurele oplossing die rekening houdt met zowel het economisch belang van de luchthaven als met de belangen van de omwonenden.