"Verandering op korte en middellange termijn"

Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) erkent dat het aantal belastingcontroles is gedaald, zoals aangekaart in het jaarverslag van de Federale Overheidsdienst Financiën. In Terzake beloofde hij beterschap op korte en middellange termijn.

In twee jaar tijd is meer dan de helft van de belastingaangiftes van particulieren minder gecontroleerd, meldt de FOD Financiën. Bij de bedrijven is het aantal controles van de aangiftes met bijna een kwart gedaald.

"De cijfers liegen er niet om", geeft Van Overtveldt toe. Hij wijst er wel op dat de opbrengst per controle wel is gestegen.

De minister ziet twee oplossingen: de aanwervingsstop die wordt opgeheven en meer inzetten op informatica. Hij wil komen naar "meer selectieve controles met meer opbrengst". "Op korte en middellange termijn moet er verandering komen", zegt Van Overtveldt.

Fraudeurs moeten zeker niet denken dat ze vrij spel krijgen. Van Overtveldt wijst erop dat er bij e Bijzondere Belastinginspectie 100 nieuwe krachten bij komen. "Het is zeker mijn bedoeling om achter de grote fraudeurs aan te gaan."