Aantal belastingcontroles is fors gedaald

In twee jaar tijd zijn ruim de helft minder belastingaangiftes van particulieren grondig gecontroleerd. Bij de bedrijven is het aantal controles van de aangiftes met bijna een kwart gedaald. Dat blijkt uit het jaarverslag van de Federale Overheidsdienst Financiën. Omdat er minder wordt gecontroleerd, zijn ook de opbrengsten van die controles achteruitgegaan. Financiën zegt dat de fiscus vooral minder controleert, omdat de belastingdienst het met veel minder personeel moet doen.
BELGA/WAEM

Het aantal controles in de personenbelasting is gedaald van ruim 189.000 in 2012 tot goed 91.000 in 2014. Dat is meer dan een halvering. Het betekent dat amper 2 procent van de aangiftes van particulieren grondig worden nagekeken (de vooraf ingevulde vereenvoudigde aangiftes buiten beschouwing gelaten).

Wel zijn vorig jaar ruim 2,2 miljoen aangiftes summier nagekeken, maar ook daar gaat het om een daling met ruim een kwart, vergeleken met 2012. Het aantal controles in de vennootschapsbelasting is gedaald van bijna 82.000 in 2012 tot goed 62.000 in 2014. Dat is een daling met bijna een kwart. Het betekent dat ruim 13 procent van de aangiftes van bedrijven grondig worden nagekeken.

Minder geld in het laatje

Dat er minder gecontroleerd wordt, zorgt ook voor minder opbrengsten, vooral in de vennootschapsbelasting. Daar zijn de opbrengsten van de controles met bijna één miljard euro gedaald. Het gaat om een daling met ruim een kwart in twee jaar. "Wie zegt minder controles, zegt minder inkomsten uit die controles", erkent Francis Adyns. "Dat is een spijtige, maar terechte vaststelling."

In de personenbelasting is er bijna 700 miljoen minder geïnd uit controles. En dat is een daling met meer dan de helft in twee jaar.

Minder personeel

Dat het aantal belastingcontroles flink is gedaald, komt hoofdzakelijk omdat ook het aantal personeelsleden flink is verminderd, zo staat te lezen in het jaarverslag van Financiën. De Administratie Fiscaliteit telt nu een 950 personeelsleden minder dan twee jaar geleden. "We bereiken stilaan een kritiek punt met ons personeelseffectief om nog alle taken te kunnen vervullen die ons zijn toevertrouwd," zegt woordvoerder Francis Adyns van de FOD Financiën. "Met minder personeel kan het niet, zonder dat we nog alle taken zullen kunnen uitvoeren."

De wervingsstop voor Financiën is nu wel opgeheven. De federale overheidsdienst mag de komende maanden een 1.350 nieuwe personeelsleden in dienst nemen. Maar de nieuwe medewerkers moeten vooral gaan vervangen wie met pensioen gaat of op andere manieren uitstroomt.

Om de personeelsdaling op te vangen, voert Financiën wel gerichtere controles uit. "Om het eenvoudig te zeggen: we gaan die dossiers controleren, waar er op basis van onze risico-analyses effectief geld te vinden is", zegt Adyns.

En door te automatiseren, kan Financiën ook efficiënter werken. De elektronische belastingaangiftes via tax-on-web zijn al deels ingevuld en vergen minder controles. En de voorstellen van vereenvoudigde aangiftes zijn al helemaal ingevuld en hoeven niet meer gecontroleerd te worden (tenzij er nog wijzigingen zijn aangebracht).