CD&V wil af van "overbodige" snelheidsborden

CD&V stelt voor om een eind te maken aan de wildgroei van snelheidsborden langs gewestwegen en lokale wegen. Te verwarrend, vinden de christendemocraten. Ze pleiten voor nieuwe en duidelijkere regels, zo schrijft Het Nieuwsblad.

Was het nu 70 of 90 of misschien wel 120 km/u? Voor alle duidelijkheid: de maximumsnelheid op gewestwegen is 90 km/u. Behalve wanneer een verkeersbord een andere snelheid aangeeft. En behalve op wegen met 2 maal 2 rijstroken, gescheiden door een berm. Want daar mag u 120 km/u rijden.

Weg met de verwarring

"Bestuurders moeten meer naast de weg kijken dan voor zich uit", zegt Vlaams Parlementslid Dirk De Kort (CD&V), die het initiatief nam voor het voorstel. "Het probleem met die snelheidsborden is dat op dit moment de bestuurder geen aandacht meer heeft voor de (andere) borden die langs de kant van de weg staan. Daarmee is het goed voor de leesbaarheid dat we op een ander systeem overstappen." Binnen de bebouwde kom en op snelwegen moet niets veranderen.

CD&V dient een conceptnota in bij de commissie Mobiliteit in het Vlaams Parlement. Enkel waar een afwijking nodig is van de snelheid of waar verwarring kan optreden, zou er nog een bord geplaatst mogen worden.

Eenvoudiger regels

De christendemocraten lanceren een nieuw principe om de bestuurder duidelijk te maken hoe snel hij mag rijden: op een niet-verharde weg geldt 30 kilometer per uur, op een verharde weg 50, op een verharde weg met belijning en dikke witte strepen langs de weg 70, en op wegen met een middenberm 90.

Het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid (BIVV) vindt het uitgangspunt van CD&V goed, maar is van mening dat er eerst onderzocht moet worden of de wegen wel geschikt zijn.