Eerste kind of jongste in de rij? Het verschil is miniem

Heeft het een invloed op je persoonlijkheid en je intelligentie of je als eerste kind bent geboren of later in de rij komt? Een Amerikaanse studie bij maar liefst 377.000 scholieren heeft een antwoord gezocht op die vraag. Ja, er zijn verschillen, maar die zijn zo klein dat ze niet relevant zijn in het dagelijkse leven.
Eric AUDRAS / Onoky / Photononstop

Psychologen buigen zich al langer over de vraag of de volgorde in het gezin een invloed heeft op intelligentie en gedrag. Wat deze studie van de universiteit van Illinois uniek maakt, is het grote aantal onderzoekspersonen. De gegevens van 377.000 scholieren werden vergeleken.

Wat betreft intelligentie blijkt dat de eerstgeboren kinderen gemiddeld één IQ-punt hoger scoren dan de later-geboren kinderen. Dat verschil is volgens de onderzoekers "statistisch relevant maar van weinig praktische betekenis".

Er werd daarnaast ook gekeken naar verschillen inzake persoonlijkheid. Daaruit kwam naar boven dat eerstgeboren kinderen iets extraverter, gemoedelijker, nauwgezetter en minder angstig zijn. De verschillen zijn echter miniem. De onderzoekers hebben het over "een correlatie van 0,02".

"Het valt niet op te merken"

"Die correlatie betekent niets noemenswaardigs op vlak van persoonlijkheid. Je zal niets merken als je twee mensen samenzet om de verschillen te zoeken. Het valt niet op te merken", zegt professor psychologie Brent Roberts, de hoofdauteur van het onderzoek.

De onderzoekers hebben naar eigen zeggen andere factoren die van invloed kunnen zijn, zoals de economische status van het gezin, het aantal kinderen in het gezin en de leeftijd van de kinderen op het moment van de analyse, zo veel mogelijk proberen uit te sluiten.

Ze keken ook naar specifieke verschillen tussen het eerste en het tweede kind, of het tweede en het derde kind. Die analyses bevestigden de andere resultaten, want de verschillen bleken opnieuw miniem.