Kleine Nete in Kasterlee zwaar vervuild door beerlozing

In Kasterlee, in de Antwerpse Kempen, is door een technische storing een aanzienlijke hoeveelheid beer van een kalverbedrijf in de Kleine Nete terechtgekomen. Door de zware vervuiling is er een grote vissterfte en alle waterrecreatie stroomafwaarts wordt voorlopig sterk afgeraden of zelfs verboden. Begin 2013 stroomde al eens zowat 5 miljoen liter gier van hetzelfde bedrijf in de rivier.

Na die vorige lozing legde de milieu-inspectie extra maatregelen op om toekomstige incidenten te voorkomen. Vorig jaar werd een bufferdam aangelegd bij het bedrijf om in geval van een probleem alle mest binnen een bekken te houden. Nu blijkt er volgens de gemeente onder die dam echter een pijp bevestigd te zijn. Officieel moet die overtollig regenwater afvoeren, maar het gevolg is wel dat ook de vrijgekomen mest nu alsnog van het bekken in de Kleine Nete terechtkwam.

"Men heeft een badkuip gemaakt, maar de stop eruit getrokken", reageert burgemeester Ward Kennes. "Ik ben zeer boos dat men uit het verleden geen lessen heeft getrokken. De gevolgen voor het milieu, de toeristische en recreatieve sector en het imago van onze gemeente zijn ernstig." Kennes roept iedereen die nadeel ondervindt op om de schade te verhalen op het bedrijf.

De lozing gebeurde al enkele dagen geleden, maar de eerste metingen van woensdag zouden niet alarmerend geweest zijn. Het warme weer heeft echter de bacteriën die zich met mest voeden sterk doen toenemen. Dat zorgt bovendien in combinatie met de lage waterstand voor een zuurstoftekort voor de vissen.