Verloning Vlaamse ambtenaar straks minder afhankelijk van diploma's

De Vlaamse regering wil de Vlaamse ambtenaren in de toekomst op een andere manier gaan verlonen en belonen. De verloning zal daarbij minder afhankelijk worden van diploma's en statuten en meer van verantwoordelijkheden en prestaties.

De Vlaamse regering kondigde in het regeerakkoord al de plannen voor een nieuw loopbaan- en beloningsbeleid aan. Dat is nodig om personeelsleden gemotiveerd aan de slag te houden en past binnen de modernisering van het hr-beleid bij de Vlaamse overheid.

"Er zitten een aantal zwaktes in het huidige beleid die we willen wegwerken, zoals het feit dat er vooral belang gehecht wordt aan diploma en anciënniteit en niet aan functiezwaarte, competenties en prestaties", zegt Tom Somers van het kabinet Bestuurszaken aan het Vlaamse ambtenarenmagazine Dertien.

In een conceptnota die de Vlaamse regering op 10 juli goedkeurde, staat een aantal basisprincipes opgelijst. Zo is het de bedoeling om te werken met 'functiefamilies' en niet langer met clusters volgens diploma of vakgebied. Er zal ook minder gekeken worden naar het statuut of het diploma en meer naar de functiezwaarte. Ook de prestaties zelf zullen belangrijker worden in de evolutie van het loon.

Er zijn ook plannen om de interne mobiliteit binnen de Vlaamse overheid bij te sturen. "Naast alle initiatieven die er op dit moment genomen worden om makkelijker van job te veranderen, komt er op termijn een nieuwe selectieprocedure. Het voorstel is om die op te delen in modules. Mensen die al voor de Vlaamse overheid werken, zouden dan op een later moment kunnen instappen in de procedure. Zo hoeft de Vlaamse overheid collega's niet onnodig te testen op zaken waarvan ze al weet dat de sollicitant die kan", zo staat te lezen in Dertien.

In de nota is ook sprake van een eventueel 'cafetariaplan', waarbij werknemers zelf uit een soort menu van arbeidsvoorwaarden kunnen kiezen. Op die manier kunnen verlofdagen bijvoorbeeld ingeruild worden voor extra loon of omgekeerd.

Geen onbelangrijk detail: het nieuwe loopbaan- en beloningsbeleid moet volgens het regeerakkoord "budgetneutraal" zijn. De werkgroep zal dus moeten bekijken hoe het nieuwe beleid met de huidige budgetten kan gerealiseerd worden.