Gatz: "VRT moet samenleving en mediasector versterken"

De VRT moet de samenleving versterken en de markt versterken. Op die twee pijlers moet volgens Vlaams minister van Media Sven Gatz (Open VLD) de nieuwe beheersovereenkomst tussen overheid en openbare omroep gebaseerd zijn. Om die opdracht te kunnen uitvoeren, moet de regering "een bepaalde vorm van financiële stabiliteit aan de openbare omroep kunnen garanderen", zei hij in een gesprek met VRT Nieuws.

In het najaar beginnen de onderhandelingen tussen de VRT en minister van Media Sven Gatz over een nieuwe beheersovereenkomst voor de openbare omroep voor de komende vijf jaar. Waar de resolutie van de Vlaamse meerderheidspartijen nog redelijk vaag bleef, laat de minister al wat meer in zijn kaarten kijken.

In grote lijnen verwacht de Vlaamse regering dat de VRT aan de ene kant de samenleving versterkt en aan de andere kant marktversterkend werkt. De samenleving versterken houdt in dat de VRT "zich verder moet concentreren op haar kernopdrachten, namelijk nieuws, meer cultuur, pluralisme en documentaires", geeft Gatz aan.

Daarnaast moet de VRT ook de Vlaamse mediamarkt versterken. "Hier ga je de zaak wat moeten omdraaien en bekijken hoe de sterkste speler -want dat is de VRT op dit ogenblik nog altijd- een belangrijke ondersteunende rol kan spelen voor de globale mediasector, ten aanzien van de private omroepen, maar ook en vooral ten aanzien van de productiehuizen."

Zo zou de VRT minder in eigen huis moeten produceren en meer doorschuiven naar externe productiehuizen. De Vlaamse regering wil op die manier "meer zuurstof geven aan de productiehuizen rond de VRT". Gatz benadrukt daarbij dat sport en ontspanning op de VRT moeten blijven kunnen. "Dat is voor elke openbare omroep belangrijk. Ik denk dat de VRT dat nu in een goede verhouding doet en dat kan en moet zo blijven. Het is een kwestie van daarin het juiste evenwicht te vinden en te houden."

Grotere rol raad van bestuur?

Marktversterkend werken, betekent volgens Gatz ook dat de VRT zich bij nieuwe initiatieven moet afvragen of die wel marktversterkend zijn. "Dat betekent helemaal niet dat je geen nieuwe dingen meer zou kunnen doen, maar je moet soms iets beter nadenken hoe je het doet en of je het doet."

Gatz vindt dat de raad van bestuur van de VRT daar "het best voor geschikt is, aangezien die zich buigt over de strategische aangelegenheden". "Dit is niet uniek, ook in andere openbare omroepen zoals in Duitsland doet men dit."

Krijgt de raad van bestuur – en dus de politiek – op die manier een grotere greep op de VRT? "Die mensen, afgevaardigd door de politieke partijen, hebben een grote autonomie om samen met de directie te beslissen hoe ze de VRT de toekomst in kunnen leiden. Dat is net een garantie tegen al te politieke inmenging, want dat betekent dat de regering en de minister van Media in het bijzonder eigenlijk alleen maar de context bepalen en de raad van bestuur en de directie de rest doen."

"Audiovisuele sterkte moet digitaal meer blijken"

Wat de digitale toekomst van de VRT betreft, wil de Vlaamse regering dat de VRT haar "digitale informatie op sites en andere platformen een meer audiovisuele inhoud geeft". "Dat is ook wat de VRT goed kan. Ze is van oudsher een radio- en televisiehuis en die sterkte moet ook nog meer digitaal blijken."

"Laten we het geschreven woord dan eerder geven aan diegenen die dat goed kunnen, met name de kranten. Maar ook daar ben ik er zeker van dat de VRT een prima evenwicht kan vinden met alle kansen voor de toekomst."

Financiële stabiliteit

Tegenover het nieuwe kader dat de Vlaamse regering aan de VRT wil opleggen, moet een zekere vorm van financiële stabiliteit staan, benadrukt Gatz. "Het bedrag waarover we nu spreken, na de eerste ronde van besparingen, ligt rond de 275 miljoen euro. Daarnaast mag de VRT ook een aantal middelen uit de markt halen – niet meer dan vroeger – en heeft ze nog een aantal andere inkomsten, wat maakt dat ze nog altijd een groot en sterk mediabedrijf is en blijft."

Bekijk het volledige interview met de minister:

Meest gelezen