"Alle mogelijke middelen gebruiken tegen jobverlies bij provincies"

De socialistische overheidsvakbond ACOD zal "alle mogelijke middelen gebruiken om jobverlies tegen te gaan" bij de provinciebesturen. De bond reageert daarmee op de beslissing van de Vlaamse regering werd om heel wat provinciale taken en initiatieven over te hevelen naar de gemeenten of de Vlaamse overheid. Komende week zal ACOD de achterban raadplegen en zich beraden over acties, indien mogelijk in gemeenschappelijk vakbondsfront.

"Door deze maatregel komen 3.000 van de 6.000 betrekkingen bij de provinciebesturen binnen sport, cultuur en jeugd op de helling te staan", berekende de ACOD. "De financiële situatie van steden en gemeenten en de afbouw van de middelen van de Vlaamse overheid laten immers niet toe dat de activiteiten van de provinciebesturen mutatis mutandis zullen worden overgenomen door deze laatsten."

De ACOD hekelt dit besluit "omdat dit genomen werd zonder inspraak van de vertegenwoordigers van het personeel en ondanks het feit dat de vakbonden reeds sinds het regeerakkoord betrokkenheid eisen". Bovendien vreest de ACOD dat met dit besluit "een eerste aanzet wordt gegeven in het kader van de effectieve schrapping van dit intermediaire niveau, waardoor heel wat kwalitatieve, collectieve diensten van de provinciebesturen aan de bevolking op de helling komen te staan."