"Regering-Michel vertelt fabels over btw-cijfers elektriciteit"

De aangekondigde verhoging van de elektriciteitsfactuur zint de SP.A duidelijk niet. "De regering wil doen geloven dat het extra tekort in de btw er vooral gekomen is door de verlaging van de btw op elektriciteit, maar de regering vertelt fabels", zegt SP.A-fractieleider Karin Temmerman.

Vrijdag maakte de Vlaamse regering bekend dat de stroomprijs voor gezinnen met 8 procent zal stijgen. Die heffing moet de schulden terugbetalen die gemaakt zijn door de oversubsidiëring van groene energie. Maar mogelijk blijft het daar niet bij, want op de tafel van de federale regering ligt een btw-verhoging voor stroom van 6 naar 21 procent en mogelijk wordt de vennootschapsbelasting op de intercommunales ook doorgerekend aan de consument. "Al deze versnipperde maatregelen kunnen de elektriciteitsfactuur nog veel verder de hoogte injagen", waarschuwde Test-Aankoop gisteren.

Ook de SP.A neemt de geplande verhoging van de stroomprijs onder vuur. "De regering-Michel wil doen geloven dat het extra tekort van 500 miljoen in de btw er vooral gekomen is door de verlaging van de btw op elektriciteit", reageert Karin Temmerman. "Maar wat blijkt: de regering vertelt fabels. Van de honderden miljoenen meerkost door de btw-verlaging op elektriciteit is geen spoor, geen berekening en geen enkele verklaring te vinden, niet bij de fiscale administraties en niet bij de andere betrokken instellingen. Deze extra kosten zijn dus gewoon verzonnen om finaal de factuur aan de gezinnen én de zelfstandigen te presenteren."

"SP.A vraagt uitdrukkelijk btw niet te verhogen"

Temmerman wijst erop dat eerlijke energieprijzen altijd een prioriteit zijn geweest voor de SP.A. "De regering-Di Rupo koos er ook voor om in april 2014 de btw op elektriciteit te verlagen van 21 naar 6 procent, waardoor de gezinnen aan koopkracht wonnen en er minder mensen met betalingsproblemen waren."

Maar niet alleen de federale regering is kop van Jut, ook de Vlaamse regering krijgt ervan langs. "Minister Turtelboom verklaarde dit weekend nog dat de elektriciteitsprijzen vandaag historisch laag zijn, maar in één adem halen de federale en de Vlaamse regering alles uit de kast om hier een einde aan te stellen." Een verhogign van de btw van 6 naar 21 procent zou volgens Temmerman "de vierde en zwaarste verhoging zijn van de energiefactuur in een paar maanden tijd", na de schrapping van de gratis kilowattuur, de doorrekening van de certificaten op Vlaams niveau en de doorrekening aan de gezinnen van de vernootschapsbelasting op intercommunales. "De SP.A vraagt dan ook uitdrukkelijk om de btw op elektriciteit niet te verhogen."