"Terug naar nationale munten als muntunie niet functioneert"

Als de eurolanden niet beter gaan samenwerken, kunnen we maar beter terugkeren naar de nationale munten. Dat vindt ex-premier Guy Verhofstadt, tegenwoordig voorzitter van de liberale fractie in het Europees Parlement. "Nu zitten we tussen twee stoelen en dat is geen comfortabele positie", zei hij in "Nieuwsuur" op de Nederlandse televisie.

De Griekse crisis toont volgens Guy Verhofstadt aan dat de eurolanden beter bestuurd moeten worden en beter moeten gaan samenwerken. De huidige toestand vindt hij onhoudbaar. "Wat we aan de mensen moeten zeggen is dat het het één of het ander is. Zoals we nu bezig zijn, kan niet werken. We zitten eigenlijk tussen twee stoelen en dat is geen comfortabele positie."

De eurozone moet een "voldragen Europese muntunie" worden, zegt Verhofstadt, "met daar ook een politieke unie achter." Als die muntunie niet blijkt te functioneren, rest er maar één alternatief en dat is terugkeren naar de frank, de mark, de gulden, de peseta en de drachme. "Ik ben het eens met zij die zeggen dat als het niet kan werken we maar naar de nationale munten moeten terugkeren."

Verhofstadt kijkt niet echt met positieve gevoelens terug op de onderhandelingen tussen de eurolanden over het nieuwe steunprogramma voor Griekenland. "Het is een staaltje van Europese politiek zoals we die zouden moeten vermijden: nachtelijke bijeenkomsten van de ministers van Financiën, van de staatshoofden en regeringsleiders om een probleem als Griekenland op te lossen, dat kan eigenlijk niet in een monetaire unie. In een echte monetaire unie zou dat niet kunnen gebeuren."