Nog geen witte rook over begroting en taxshift

De top van de federale regering buigt zich al het hele weekend in kasteel Hertoginnedal over de begroting van dit en volgend jaar en over de taxshift. Volgens bronnen dicht bij de onderhandelaars zijn de regeringspartijen gisteren een eind opgeschoten met het begrotingswerk, maar blijft de taxshift een ander paar mouwen.
archieffoto

Zoals bekend moet de regering op zoek naar 978 miljoen euro om de begroting dit jaar op koers te houden. Voor volgend jaar becijferden de topambtenaren van het monitoringcomité dat 782 miljoen euro extra gevonden zal moeten worden.

De regering-Michel trok, net zoals bij de begrotingscontrole in maart, steeds naar een geheime locatie om in alle luwte te onderhandelen. Maar die locatie is niet zo geheim meer: de ministers blijken zich te hebben teruggetrokken op Hertoginnedal.

In de omgeving van de onderhandelaars valt te horen dat gisteren intensief is gewerkt en dat ze die lijn vandaag willen voorttrekken. En hoewel de discussie over de taxshift, die onherroepelijk ook een impact op de begroting heeft, als moeilijk wordt omschreven, is sprake van een goede sfeer rond de tafel. Wellicht draait de discussie over de inkomstenzijde - dus waar het geld voor die operatie vandaan komt.

De voorbije maanden was CD&V het meest uitgesproken om een omvangrijke taxshift door te voeren, liefst zo snel mogelijk, terwijl Open VLD zich het meest gereserveerd van de regeringspartijen opstelde. Bij de MR stelde vicepremier Didier Reynders eerder al dat hij een taxshift over verschillende jaren wil spreiden, naar analogie met de belastinghervorming begin jaren 2000. Voor de N-VA mag de shift een substantiële operatie zijn, al waarschuwde partijvoorzitter Bart De Wever dat er ook een lastenverlaging voor de gezinnen moet tegenover staan.

De onderhandelingen beloofden al geen "walk in the park" te worden, en daar komt nog bij dat de N-VA ook voorstelt om ook de begrotingsjaren 2017 en 2018 in het vizier te nemen. De redenering daarachter luidt dat, als de regering haar begrotingstraject wil volgen met een evenwicht in 2018, de jaren 2017 en 2018 zich waarschijnlijk iets moeilijker zullen aandienen dan dit en volgend jaar. De Vlaams-nationalisten zijn vragende partij om voor die jaren misschien een aantal principeovereenkomsten af te sluiten. Dat het zwaartepunt van die besparingen aan het einde van de legislatuur zou vallen, speelt bij die redenering wellicht ook een rol.

Ministers moeten agenda wellicht nog even vrijhouden

Het ziet er niet naar uit dat de onderhandelingen de komende dagen in een akkoord zullen uitmonden. Wellicht zullen ze de kaap van de nationale feestdag passeren, luidt het hier en daar. Dat is geen verrassing: premier Charles Michel stelde eerder al dat hij zijn ministers had gevraagd hun agenda na 21 juli nog even vrij te houden.

Ondertussen blijft oppositiepartij SP.A zich verzetten tegen een verhoging van de btw op elektriciteit van 6 naar 21 procent, een idee dat op de regeringstafel ligt. Volgens het monitoringcomité zijn de btw-inkomsten van de regering immers een half miljard euro teruggelopen door de verlaging van die btw op elektriciteit. De regering overweegt nu om dit recht te trekken door de lagere btw af te schaffen. Maar volgens Karin Temmerman (SP.A) "is die uitleg verzonnen om de factuur finaal aan de gezinnen en de zelfstandigen te presenteren".