"Vermijden dat Europeanen tegen elkaar worden opgezet"

In zijn toespraak ter gelegenheid van de nationale feestdag van morgen breekt koning Filip een lans voor "waarachtige, diepgaande relaties". In het persoonlijke leven, maar ook tussen volkeren, verwijzend naar de Griekse crisis en de vluchtelingen­problematiek. Zo kunnen we het verschil maken en onze beschaving, veiligheid en toekomst vrijwaren, besluit de vorst.

De banden die mensen met elkaar hebben, worden voortdurend op de proef gesteld, begon de koning zijn toespraak. De sociale media brengen ons dichter bij elkaar en de snelle vooruitgang van de informatica en het internet zijn fascinerend, vindt Filip, maar deze "hyperconnectiviteit" heeft ook een keerzijde.

"Soms overspoelt het virtuele ons leven, alsof de hele wereld bij ons binnenvalt zonder dat wij daar om gevraagd hebben. In de virtuele wereld bestaan tijd en ruimte nog amper en dat zet er ons toe aan om àlles te willen en wel onmiddellijk."

Volgens de koning kan dat leiden tot "oppervlakkige relaties". Maar mensen hebben eerder behoefte aan "waarachtige, diepgaande relaties", vindt hij. "Alleen in zulke relaties kunnen persoonlijkheid en kritische geest zich ontwikkelen, geven wij het beste van onszelf (...) en krijgt ieder van ons de kans om zijn of haar eigen plaats te vinden in de maatschappij."

"Duurzame relaties zijn het cement van onze beschaving"

Die duurzame relaties zijn niet alleen van belang in het persoonlijke leven, ze zijn ook "van essentieel belang om reële, sterke en oprechte banden te smeden tussen de volkeren".

De koning verwijst daarbij naar zijn recente staatsbezoek aan China, maar ook naar het vluchtelingendrama aan de buitengrenzen van Europa. "Er woeden burgeroorlogen, staten desintegreren, vluchtelingen stromen toe. Dat wij ons daarvan zouden kunnen afsluiten, is een illusie. Europa is het aan zichzelf verplicht in zijn buurlanden die krachten te ondersteunen die streven naar politieke participatie en een gedeelde economische draagkracht."

Wat de Griekse crisis betreft, heeft de koning een boodschap aan de lidstaten van de Europese Unie: "Laten we vermijden dat, wanneer het Europese project zoals nu een moeilijke tijd doormaakt, onze landen tegen elkaar worden opgezet." In de plaats daarvan moeten we "de banden die ons verenigen verdiepen op basis van een herwonnen vertrouwen".

"Of het nu voor onszelf is, als landgenoten, Europeanen of als wereldburgers", besluit de koning, "we zijn werkelijk in staat om het verschil te maken door diepgaande, stevige en duurzame banden te smeden en te koesteren. Zij zijn het cement van onze beschaving, van onze veiligheid, van onze toekomst."