EU-ministers willen al iets meer vluchtelingen opnemen

De 28 lidstaten van de Europese Unie hebben een voorlopig akkoord bereikt om op vrijwillige basis 54.760 vluchtelingen op te nemen. Dat moet gerealiseerd worden binnen de twee jaar. Het voorstel van de Europese Commissie om quota voor 60.000 vluchtelingen op te nemen blijft dode letter.

20.504 asielzoekers die nu in vluchtelingenkampen in en rond Syrië zitten en 32.256  bootvluchtelingen in Griekenland en Italië zullen verspreid worden over de Europese landen. Ons land zal 2.464 vluchtelingen opvangen, bevestigt staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken. (N-VA).

Het oorspronkelijke voorstel van de Commissie om 60.000 vluchtelingen te verspreiden over de hele EU blijft dode letter. Vooral landen in Centraal- en Oost-Europa hebben moeite met opgelegde quota.

Desondanks heeft Francken bedenkingen. "Er zijn heel veel mensen uit zwart Afrika die eigenlijk economische migranten zijn. Dat zijn geen echte vluchtelingen, en die kunnen ook geen asiel krijgen. Ons punt was dat die mensen eigenlijk eerst in een Europese wachtkamer moeten wachten tot er een beslissing is genomen of hun asielaanvraag ontvankelijk is. De kans is vrij groot dat dat nee zal zijn, en dan moeten ze ook teruggestuurd worden."

"Dat akkoord is ook bereikt", zegt Francken. "Die wachtkamer noemen ze hotspot, en de eerste hotspot zal geopend worden in Catania, op Sicilië."