Veiligheidsraad keurt resolutie goed die einde van sancties tegen Iran inluidt

De VN-Veiligheidsraad heeft zich, zoals verwacht, unaniem achter een resolutie geschaard die het einde moet inluiden van de economische sancties tegen Iran.

Vorige week sloot de zogenaamde 5+1-groep na jarenlange onderhandelingen een akkoord met Iran over het Iraanse kernprogramma. Doordat de vijf vetomachten van de Veiligheidsraad de gesprekken mee voerden, was de kans op een veto in de Veiligheidsraad onbestaande.

De sancties worden pas echt opgeheven wanneer Teheran zijn in het akkoord opgenomen verplichtingen nagekomen is.