Europees Hof veroordeelt Italië voor niet-erkennen homorelaties

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (ECHR) in Straatsburg heeft Italië veroordeeld omdat relaties tussen mensen van hetzelfde geslacht niet wettelijk erkent. Italië is het enige land in West-Europa dat geen wetgeving heeft voor homorelaties. Vorig weekend beloofde premier Matteo Renzi om daarmee komaf te maken, en tegen het einde van het jaar een wettelijk kader te scheppen voor samenwonenden.

Drie koppels hadden Italië voor het Europees Hof gedaagd. Zij claimden dat ze gediscrimineerd werden door Italië wegens hun seksuele geaardheid. Dat Hof veroordeelt nu Italië op grond van artikel 8 van de Europese Conventie van Mensenrechten. Een panel van 7 rechters zei dat koppels van hetzelfde geslacht meer wettelijke rechten moeten krijgen in Italië.

Artikel 8 garandeert respect voor het privéleven en het gezinsleven. De benadeelden krijgen elk 5.000 euro schadevergoeding en een vergoeding voor de gerechtskosten van in totaal 14.000 euro.

De Europese rechters wezen erop dat het Italiaanse Grondwettelijke Hof eerder al kritiek had gegeven op de situatie. Bovendien blijkt uit opiniepeilingen dat een meerderheid van de Italianen gewonnen is voor een erkenning van homoseksuele relaties.

Renzi heeft beloofd dat Italië werk gaat maken van een wettelijk kader voor samenwonenden van hetzelfde geslacht. Momenteel wordt een wetsvoorstel in die zin geblokkeerd in de Senaat, waar zowel de oppositie als  een van Renzi's coalitiepartners honderden amendementen indienen ter vertraging.

Het Europees Hof is een orgaan van de Raad van Europa, een organisatie met 47 lidstaten die waakt over de schending van mensenrechten en die los staat van de Europese Unie. Slechts 24 van die 47 lidstaten geven wettelijke erkenning aan homorelaties.