Goede punten en complexe job verlagen risico op dementie

Goede punten op school en een complexe job kunnen het risico op dementie verlagen. Dat blijkt uit nieuw onderzoek dat is voorgesteld tijdens een bijeenkomst van de internationale Alzheimer's Association in Washington DC waarover The Independent bericht. Eenzaamheid, tv-kijken en een zittende levensstijl kunnen dan weer een sneller verval van de cognitieve mogelijkheden veroorzaken.

Uit een Zweeds onderzoek bij 7.500 personen van 65 en ouder blijkt dat de dementiecijfers 21% hoger lagen bij mensen die tijdens hun jeugd onderaan de puntenladder bengelden. Daar tegenover staat dat deelnemers met een ingewikkelde job waarin met data en cijfers gewerkt moet worden hun kansen op de ontwikkeling van de ziekte met 23% zien dalen.

Ook uit een ander Zweeds onderzoek waarvoor wetenschappers de levens van 440 mensen ouder dan 75 negen jaar volgden, blijkt dat mensen die in hun jeugd lage punten hadden 50% meer kans hadden om dementie te ontwikkelen.

Uit een Amerikaanse studie waarvoor 8.300 65-plussers gevolgd werden kwam de conclusie dat de meest eenzame personen op cognitief vlak 20% sneller achteruitgingen dan mensen met meer sociale contacten. Nog een ander onderzoek uit de VS legde dan weer een verband tussen te weinig lichaamsbeweging, te veel tv-kijken en een hoger risico op dementie.

"Deze studies versterken het bewijs en de overtuiging dat door beter onderwijs en een complexere job onze hersenen een "cognitieve reserve" opbouwen die ons helpen te weerstaan aan schade", zegt Clare Walton van de Alzheimer's Society.  "Hoewel er nog meer onderzoek nodig is, geloven we dat onderwijs en een uitdagende job het aantal verbindingen in de hersencellen kan verhogen. Hoe meer verbindingen iemand heeft, hoe meer verbindingen er ook verloren mogen gaan alvorens zijn brein bedreigd wordt door dementie."