"Dat is volgens mij de mensen iets wijs maken"

De Gentse burgemeester Daniël Termont (SP.A) gelooft niet dat massaal inzetten op vrijwillige terugkeer echt haalbaar is, zoals staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) voorstelt. Mensen die het grondgebied moeten verlaten, verdwijnen nu al te vaak in de illegaliteit, zegt hij. Kamerlid Filip Dewinter (VB) reageert wel positief.

De stad Gent wil wel samenwerken het de federale overheid als ze daarvoor de middelen krijgt, zegt Termont tegen onze radioredactie, maar hij is wel sceptisch. "Dagdagelijks moet onze politie van de Dienst Vreemdelingenzaken mensen die zelfs voor misdrijven gevat zijn, laten gaan met een briefje om het grondgebied te verlaten. Maar men zegt, laat ze maar gaan. U denkt toch niet dat die mensen ons grondgebied verlaten?" Volgens Termont verdwijnen mensen zo al te vaak in de illegaliteit.

"Ik denk dat dat dagdromerij is. Ik denk wel dat er een globaal beleid zal moeten gevoerd worden. Maar dit is maar een facet, dit is maar een onderdeel, en dát (voorstel van staatssecretaris Theo Francken, nvdr.) is volgens mij echt waar de mensen iets wijs maken."

Kamerlid Filip Dewinter (Vlaams Belang) reageert wel enthousiast. "Illegalen terugsturen is een goeie zaak, maar ik denk dat het beter is om ze in eerste instantie niet toe te laten", zegt hij. "Ik denk dat de enige boodschap er één moet zijn van: hier houdt het op, we trekken een streep in het strand. We proberen die mensen op te vangen in hun eigen land en - voor zover dat kan - in hun eigen regio."