Parijs komt boze boeren gedeeltelijk tegemoet

De Franse regering heeft een plan voorgesteld om de landbouwsector financieel te ondersteunen. Ze maakt daarvoor 600 miljoen euro vrij. De eerste reacties bij de boeren zijn redelijk positief, maar veel boeren vinden dat de regering nog altijd te weinig doet. De blokkade-acties zijn nog niet van de baan.

Franse boeren blokkeren nu al drie dagen lang her en der drukke verkeersassen. De prijzen die ze voor hun groeten, fruit, melk en vlees krijgen, zijn veel lager dan wat het kost om die producten te produceren. Veel landbouwers hebben financiële problemen.

Boeren met financiële problemen krijgen van de regering schuldverlichting, uitstel van betaling en lastenverlichting, zoals ontheffing van bepaalde belastingen op onroerend goed en ontheffing van bepaalde premies.

De voorzitter van de overkoepelende landbouwersvakbond zegt dat het plan van de regering de goede kant op gaat, maar ziet toch liever een plan voor de lange termijn.

Sommige boeren blijven dan ook actie voeren. Zo is er vanavond een blokkade aan de grenspost van Hensies, op de E19 van Brussel naar Valenciennes (foto hieronder). "Een twintigtal tractors staat hier om de snelweg versperd te houden", meldt radiocollega Jeroen Reygaert. Ze hebben daarbij de steun gekregen van de boeren net over de grens, Belgische boeren, zowel Franstalige als Nederlandstalige." Volgens Reygaert hebben de boeren hun blokkade in Hensies voor middernacht nog opgeheven.

In de buurt van Lyon, in de Rhônevallei, staan files nadat op verschillende plaatsen nieuwe blokkades zijn opgeworpen.