22 tot 28 juli 1915: Russen moeten zich terugtrekken

De Duitsers rukken opnieuw op aan het Oostfront. Het Russische leger heeft beslist om Warschau op te geven, want de stad dreigt omsingeld te raken.

Bij het offensief aan het Oostfront hebben de Duitse legers vanuit het noorden de rivier de Narev overschreven. Twee vestingen op de river, Rozan en Poetoelst, zijn door de Duitsers ingenomen na een beleg van amper enkele dagen.

De Duitse opmars veroorzaakt in het oosten een reusachtige volksverhuizing, uit Wereldkroniek, 1915 (collectie Daniel Van Acker). Beginfoto, door de Russen opgegeven loopgraven (uit De Grosse Krieg im Bildern, 1915).

Opnieuw zijn er tienduizenden Russen krijgsgevangen gemaakt. De Russen falen opnieuw over de hele lijn. De vestingen waren totaal verouderd.

De Russische generaal Litvinov had geen andere tactiek voor de verdediging aan de Narev dan zijn troepen te laten staan tot ze zijn uitgeschakeld, om dan nieuwe troepen in te zetten. Dat zorgt voor enorme verliezen.

Russische soldaten verlaten Warschau (uit Wereldkroniek, 1915).

Door de Duitse opmars dreigen de Russen rond Warschau te worden ingesloten. Het Russische hoofdkwartier heeft een totale terugtocht uit de voormalige Poolse hoofdstad bevolen.

In het grijs op de kaart het gebied dat de Russen willen opgeven. Uit The New York Tribune, 31 juli 1915.
Unieke luchtfoto van een Duitse gifgasaanval, genomen vanuit een Russisch vliegtuig. Achter de gifgaswolken staan de Duitse soldaten klaar om op te rukken (uit Grosser Bilderatlas des Weltkrieges, deel 2).
"Tsaar Nicolaas vraagt zich af waar zijn troepen gebleven zijn. In het Karpatengraf, antwoordt de Dood". Kladeradatsch, 2 mei 1915).

Verenigde Staten waarschuwen Duitsland

De Amerikaanse president Wilson heeft opnieuw geprotesteerd tegen het torpederen van de ‘Lusitania’ door een Duitse onderzeeër.

In een derde nota aan de Duitse regering over deze kwestie veegt Wilson de Duitse argumenten voor het voeren van een duikbotenoorlog van tafel. Hij stelt dat Duitsland met dat soort aanvallen internationale rechtsregels schendt.
 

Als zoiets nog gebeurt en er komen daarbij Amerikaanse burgers om, dan zal dit, aldus de president, “door de regering van de Verenigde Staten worden beschouwd als moedwillig onvriendelijk”.

Deze woorden vormen een nauwelijks verhuld ultimatum. Duitsland weet nu dat het de VS tegen zich in het harnas jaagt als het zonder waarschuwing passagiersschepen aanvalt.

Rechts, "het moorden op zee moet stoppen", waarschuwt Uncle Sam Duitsland. Tekening van Louis Raemaekers, links op de foto.

De Nederlandse politieke tekenaar kreeg tijdens de Eerste Wereldoorlog grote internationale bekendheid met zijn fel anti-Duitse tekeningen. Raemaekers was geschokt door het Duitse optreden in België en vond dat Nederland niet neutraal kon blijven.

Duitsers kopen massaal Belgische groenten

Er wordt verteld dat in het station van Leuven verschillende treinen richting Duitsland zijn vertrokken, met elk dertig wagons vol bloemkolen.

Intussen betaalt men op de markt liefst zestig centiem voor een bloemkool. Er worden dan ook vragen over die hoge prijs gesteld, want de groentekweek is dit jaar uitstekend.

Op de Brusselse vroegmarkt hebben de Duitsers zich het recht toegeëigend om als eersten te kopen. De detailhandelaars kunnen pas hun aankopen beginnen als de Duitsers vertrokken zijn.

Duitse soldaten op een groentenmarkt ergens in bezet België. Der Grosse Krieg im Bilder, Berlijn, 1916.

Pauselijke vredesoproep op verjaardag oorlog

Precies één jaar na de oorlogsverklaring van Oostenrijk-Hongarije (28 juli) heeft paus Benedictus XV een nieuwe oproep tot vrede gedaan.

Hij vraagt ‘ter wille van het gebenedijde bloed van Jezus, dat Hij als losgeld voor de mensheid gaf’ ‘ de regeringen om ‘eindelijk een halt toe te roepen aan dit ontzettende bloedbad dat sinds een jaar Europa onteert”.

Koning Albert laat de paus weten dat hij pas vrede zal sluiten als de Duitsers uit zijn land zijn verdreven. Nog een tekening van Louis Raemaekers.

De smeekbede maakt weinig indruk. Vooral aan Geallieerde zijde ergert men zich steeds meer aan de neutrale opstelling van de paus.

Of het nu gaat over de terreur in België, de beschieting van de kathedraal in Reims of de torpedering van de ‘Lusitania’, steeds opnieuw hoedt hij zich ervoor het optreden van de Duitsers te veroordelen.

In een recent interview met een Franse krant zei hij ontwijkend: “Het Vaticaan is geen tribunaal. Wij vellen geen vonnissen. De rechter is daarboven”.

Het pauselijk interview inspireert de tekenaars van het Franse satirische weekblad Le Rire. Links, allerlei "citaten" uit het interview, zoals "wij horen maar één klok, het is nog niet het moment om de waarheid bloot te leggen, ....". Rechts, " een rechter kan de weegschaal laten werken, maar een koopman houdt ze recht" (10 juli 1915, BnF Gallica).

Scheepsramp in de Verenigde Staten

In de buurt van Chicago zijn 844 mensen omgekomen bij een scheepsramp. Net toen zo'n 2.500 passagiers aan boord waren gekomen is het pleziervaartuig Eastland gekapseisd in de Chicago rivier.

De Eastland ligt op zijn zij, redders proberen nog overleden uit het schip te halen. Op de oever een massa "ramptoeristen" (Collectie Bain, Library of Congress).

Veel passagiers zaten als ratten in de val in het schip in de ruimtes onder het dek. De meesten waren arbeiders van het bedrijf Western Electric, die op weg waren naar de jaarlijkse bedrijfspiknik in Michigan.

Volgens verschillende bronnen was het schip te zwaar geladen en had het al eerder problemen gehad.

Beelden van het bedrijfsfeest van Western Electric, een jaar eerder. Een vrouwenclub die ook dit jaar deelnam en waarvan de meesten waarschijnlijk zijn omgekomen. En, onder, ook de Eastland, maar bij het vertrek in juli 1914 (New York Tribune, 25-07-1915).

Meest gelezen