“Binnenkort bestaat de prijs van frisdrank vooral uit belastingen”

De frisdrankensector betreurt dat er door de taxshift een bijkomende belasting komt op softdrinks. Door die nieuwe belasting zal het prijsverschil met de buurlanden nog groter worden en gaan mensen over de grens frisdranken kopen, voorspelt David Marquenie van de Vereniging van Belgische Water- en Frisdrankproducenten (VIWF). Ook Fevia, de federatie van de voedingsindustrie, reageert lauw.

Een opvallende maatregel in het pakket van belastingverschuivingen is een zwaardere belasting op ongezonde producten. Daarbij denkt de regering er aan om frisdranken met veel suikers extra te belasten. De sector reageert verbaasd “aangezien frisdranken nu al onderworpen zijn aan een bijzonder hoge belasting, zeker in vergelijking met de buurlanden”, zegt David Marquenie namens de frisdrankproducenten.

“België is een kleine, open economie en er is nu reeds een heel groot prijsverschil met de buurlanden en dan spreken we over 20 à 30 procent.” Dat is te wijten aan een hele rits van belastingen: 6 procent btw, de accijnzen die begin dit jaar nog werden verhoogd, de bijdragen voor de inzameling van het verpakkingsafval “en uiteraard nog de verpakkingstaks die in 2004 is ingevoerd en jaarlijks 300 miljoen opbrengt voor de staatskas”, somt Marquenie op.

En daar komt nu dus waarschijnlijk nog een extra belasting bij: de gezondheidstaks. “Binnenkort bestaat de prijs van frisdrank meer uit belastingen dan uit de kost van het product zelf”, stelt Marquenie. Door de nieuwe belasting vreest hij dat Belgen steeds meer frisdranken zullen gaan kopen in de buurlanden.

De sectorspreekbuis gelooft niet in de nobele bedoeling van de regering, dat ze door de extra belasting de bevolking wil behoeden voor ongezonde producten. “Zoals het er nu naar uitziet, gaat het meer om een budgettaire maatregel dan om een gezondheidsmaatregel.”

Verduidelijking a.u.b.!

Fevia heeft twijfels bij de aangekondigde gezondheidstaks. "De vandaag aangekondigde gezondheidstaks lijkt vooral bedoeld als begrotingsmaatregel eerder dan als maatregel om Belgische consumenten een gezondere levensstijl aan te meten. De sector vraagt dan ook snel verduidelijking over de draagwijdte en impact van de maatregel", zegt woordvoerder Nicholas Courant.

"Het invoeren van gelijkaardige taksen in andere landen mislukte in het verleden vaak door substitutie-gedrag: consumenten kopen goedkopere varianten van de dezelfde producten. Een echte oplossing van de obesitas en overgewicht vereist dat consumenten een gezondere levensstijl en voedingspatroon nastreven."

Volgens Fevia zullen veel Belgen de taks ook omzeilen door over de grens inkopen te gaan doen.