"Liberale taxshift is sociale taxmiss(er)"

"De taxshift die de regering-Michel aankondigde, speelt zich voornamelijk af in de portefeuille van de gewone mens. De grote winnaars zijn werkgevers en vermogenden." Het ACV heeft geen goed woord over voor het akkoord dat de regering heeft bereikt. Hetzelfde geldt voor de liberale vakbond ACLVB. Ook het ABVV nam het akkoord vanmorgen al op de korrel.

"Deze ultraliberale regering geeft geen enkel vooruitzicht aan de mensen", zegt ABVV-topman Rudy De Leeuw. "Dat ontbreekt op elk vlak. Deze regering is heel goed in het vergeten van de burger, terwijl er wel wordt geluisterd naar de grote vermogens en de werkgevers."

Opnieuw stelt de vakbond de loonhandicap in twijfel. "Over welke loonhandicap heeft deze regering het: de absolute 16 procent van de werkgevers of de 4,6 procent min loonsubsidies die de reële loonhandicap op 0,5 procent brengt? Het loonverschil op basis van het rapport van de CRB wordt weggewerkt, blijkbaar wil de regering nog meer voordelen geven aan bedrijven."

Volgens het ABVV geeft de regering cadeaus aan de bedrijven. "Cadeaus, omdat tot op heden nog geen enkele job is bijgekomen, cadeaus, omdat geen enkele voorwaarde wordt gesteld... De voordelen aan bedrijven zijn nu al even groot als de vennootschapsbelasting." De Leeuw klaagt aan dat de btw-verhoging naar de bedrijven gaat, zonder enige garantie op meer tewerkstelling. "De gepensioneerden zullen daar bijvoorbeeld niets van zien."

Voor het ABVV ontbreekt het aan een grondige fiscale hervorming waarbij de grote vermogens meer bijdragen. "De kaaimantaks stelt niks voor. Op het eerste gezicht zal de meerwaardetaks een lege doos worden. En ondertussen moeten de werknemers tevreden zijn met loonmarges, een indexsprong, besparingen op collectieve diensten, verhoging accijnzen en btw op elektriciteit... Voor de werknemers blijft er niets anders dan kruimels. Die kruimels pikken wij niet langer."

"Koopkrachtverhoging neemt regering nu al dubbel en dik terug"

Ook het ACV is niet mals voor de regering en het bereikte akkoord. Volgens het ACV krijgen werkgevers "nog maar eens een lastenverlaging geserveerd, zonder enige voorwaarde van jobcreatie". De vermogenden ontsnappen opnieuw aan een proportionele en solidaire bijdrage, klinkt het nog: "geen taks op meerwaarden, geen bijdrage van grote vermogens of van winst uit grote vermogens". Daarnaast ontbreekt het ook aan een rechtvaardige belasting op verhuurders van meerdere woningen, vindt het ACV

De gewone mens zal het gelag betalen, waarschuwt het ACV. "De werkende burgers met een bescheiden loon gaan mogelijks later wat meer netto ontvangen", stelt de vakbond, verwijzend naar de beloofde 100 euro extra koopkracht per maand vanaf 2016 voor de lage en middeninkomens. Maar, zo voegt de vakbond toe, die verhoging "neemt de regering vandaag al dubbel en dik terug met hogere btw op elektriciteit en hogere accijnzen".

Vooral de koopkracht van werklozen, zieken en gepensioneerden gaat erop achteruit. Zij krijgen enkel hogere facturen en krijgen niets terug via lagere belastingen, redeneert de bond. Volgens ACV zullen ook de verdere besparingen in overheidsdiensten en sociale zekerheid voornamelijk de gewone mensen treffen.

De vakbond wijst er tot slot op dat er geen sprake meer is van een indexsprong op huur. "Huurders betalen dus ondanks de indexsprong op hun loon of uitkering toch hogere huurprijzen."
"Deze coalitie mist een grote kans inzake rechtvaardige fiscaliteit. De liberale taxshift is een grote sociale tax-miss(er)", besluit ACV.

"Blanco cheque voor verrijking van bedrijfsleven"

"De regering-Michel tekent hier een blanco cheque voor een verrijking van het bedrijfsleven en een verarming van onze sociale zekerheid", doet de liberale vakbond de plannen van de regering-Michel af. Volgens de ACLVB is de taxshift onevenwichtig: vooral de consumenten worden geviseerd, terwijl de vermogenden, "afgezien van enkele schaafwonden, opnieuw de dans ontspringen".

De vakbond wijst erop dat de daling van de werkgeversbijdragen op de lonen "lineair is en zonder enige vorm van garantie op tewerkstelling". De budgettaire impact van de kaaimantaks, de speculatietaks en verhoging van de roerende voorheffing zal volgens het ACLVB weinig opbrengen.

Ook de btw-verhoging op elektriciteit valt slecht. "Deze lineaire belastingverhoging zal door iedereen gevoeld worden, maar vooral door de lage inkomens."

Is de taxshift een gemiste kans? "Deze rist maatregelen is niet hetgene de ACLVB verwacht had van de taxshift. Een taxshift zou andere vermogensbronnen moeten aanboren. (...) De ACLVB stelt vast dat de regering opnieuw kiest voor een besparingsbeleid gecombineerd met lineaire consumptiebelastingen."