"Vrees dat dit onvoldoende jobs zal creëren"

Zowel Unizo als het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) is tevreden dat de regering een akkoord heeft bereikt over de taxshift. Maar terwijl het VBO voorzichtig tevreden is over de inhoud, vreest Unizo dat de kleine ondernemers niet zullen kunnen profiteren van de overeengekomen loonkostenverlaging.

In eerste instantie is Unizo tevreden dat er een akkoord is bereikt. Maar de ondernemersorganisatie roept de regering op om bij de uitwerking ervan ook aan de kleine Vlaamse kmo's te denken. "Het is belangrijk dat zij een fundamenteel deel van de loonkostenverlaging krijgen", zegt Unizo-topman Karel van Eetvelt.

"Iedereen, ook ik, vindt het leuk dat de nettolonen stijgen," zei Van Eetvelt in "De ochtend" op Radio 1, "maar je moet eerst werkgelegenheid proberen te creëren." Van Eetvelt vreest dat dit onvoldoende het geval zal zijn.

"Er is wel de verlaging van de werkgeversbijdrage van 33 naar 25 procent, maar de kleine kmo's genieten daar niet van want zij zitten al onder de 25 procent omdat ze lage lonen uitbetalen."

Van Eetvelt vindt het voorts positief dat "men niet de dommigheid heeft begaan om een meerwaardebelasting op aandelen in te voeren".

"Geen fait divers"

VBO-voorzitter Pieter Timmermans reageert positiever op het akkoord. "Ik zie veel elementen die ook in ons VBO-plan staan, onder meer de verlaging van de lasten op arbeid van 33 procent naar 25 procent", stelt Timmermans. "Maar we kijken naar twee toetsstenen voor onze definitieve evaluatie. Ten eerste is er de timing: voor ons moet eerst de competitiviteit verhoogd worden, gevolgd door de koopkracht. Ten tweede is het wachten op de invulling van de lastenverlaging. Wij willen bijzondere aandacht voor de lage en middenlonen."

Op kruissnelheid in 2018 is volgens regeringskringen 7,2 miljard euro met de taxshift gemoeid. "Je kan niet zeggen dat dat een fait divers is", zegt Timmermans als vertegenwoordiger van de werkgevers.