"We leven nu eenmaal in een coalitieregering"

CD&V-voorzitter Wouter Beke moest in "Terzake" erkennen dat zijn partij inderdaad liever meer maatregelen had gezien inzake vermogensfiscaliteit, maar dat CD&V op dat vlak heeft moeten inbinden. CD&V heeft met andere woorden rekening moeten houden met de andere regeringspartijen en dus niet alles binnengehaald wat de partij wilde.

"Ik kan niet ontkennen dat we een aantal stappen verder hadden kunnen zetten", gaf Beke toe na scherpe kritiek van zijn Groen-collega Meyrem Almaci dat er in het akkoord over de begroting en de taxshift weinig of niets staat over inkomsten uit vermogens of bedrijfswagens. "Het zijn taboes die heel dit debat hebben afgeremd", vindt Almaci.

Beke probeert zich te verdedigen door te zeggen dat er inderdaad een verschuiving is geweest van fiscaliteit naar ecofiscaliteit, consumptie (btw, nvdr.) en vermogen (kaaimantaks, roerende voorheffing en speculatietaks, nvdr.), maar veel indruk maakt dat niet op Almaci, die blijft pleiten voor een rechtvaardiger fiscaliteit waarbij de grote vermogens meer bijdragen. "We hadden graag extra maatregelen gehad, maar in een coalitie met vier partijen moet je overeenkomen", repliceert Beke.

Als voorzitter van een meerderheidspartij heeft hij het liever over de lastenverlaging die de regering heeft gerealiseerd. "Wij willen inzetten op jobs en economische groei om de sociale zekerheid en de pensioenen in de toekomst te kunnen betalen." Meyrem Almaci is het ermee eens dat een loonlastenverlaging nodig is, maar vindt de huidige maatregelen van de regering "ontgoochelend voor de mensen in de straat".