Akkoord over begroting en taxshift

De federale regering heeft vanmorgen vroeg een akkoord bereikt over een begroting voor dit jaar en de volgende jaren en over een taxshift, dat is een verschuiving van de belasting op arbeid naar andere vormen van belasting. De begroting wordt op koers gehouden via besparingen. De taxshift zal op kruissnelheid 7,2 miljard bedragen.

De afgelopen dagen zat de top van de federale regering bijeen in kasteel Hertoginnedal om tot de finish te onderhandelen over de begroting en de taxshift. Gisteren was nog een dag vol bilaterale contacten en besprekingen binnen werkgroepen. Gisteravond riep premier Michel zijn ministers bijeen voor een plenaire vergadering.

Het was ook premier Charles Michel die met een tweet iets voor zes uur vanmorgen het land liet ontwaken met het nieuws over het akkoord. "Agreement", klonk het, net zoals bij het akkoord over Griekenland vorige week. Meteen daarna volgden tweets van vicepremiers Peeters (CD&V), De Croo (Open VLD), Reynders (MR) en minister van Financiën Van Overtveldt (N-VA).

Taxshift van 7,2 miljard

De regering wil door te schuiven met belastingen de sociale lasten verlagen en de koopkracht verhogen, dat is die fameuze taxshift. Op kruissnelheid in 2018 is volgens regeringskringen 7,2 miljard euro met de taxshift gemoeid, meldt persagentschap Belga.

Vanaf 2016 zullen de lage en de middeninkomens 100 euro extra koopkracht per maand moeten overhouden dankzij een wijziging in de belastingschijven.

Bedoeling is ook de volledige loonhandicap met de buurlanden weg te werken om de competitiviteit van onze bedrijven te herstellen. De werkgeversbijdrage op de lonen zal dalen van 33 naar 25 procent, waarmee de regering vooral extra jobs wil creëren. 

De belastingen die de overheid door deze hele operatie minder zal ontvangen, moeten vanzelfsprekend gecompenseerd worden met andere inkomsten. Vandaar het woord "taxshift". Een (voorlopig) overzicht van de nieuwe inkomstenbronnen die de regering wil aanboren, vindt u hier.

Begroting op peil dankzij besparingen

Voor wat betreft de begroting moest de regering op zoek naar 978 miljoen extra om het budget dit jaar op koers te houden, met name om het tekort te beperken tot 2,5 procent zoals beloofd aan Europa. Voor volgend jaar is er om en bij de 800 miljoen euro extra nodig.

Extra complicatie was dat ook de begrotingsjaren 2017 en 2018 in het vizier werden genomen. De redenering daarachter luidt dat, als de regering haar begrotingstraject wil volgen met een evenwicht in 2018, de jaren 2017 en 2018 zich waarschijnlijk iets moeilijker zullen aandienen dan dit en volgend jaar. Alles samen is daarvoor 1 miljard euro dankzij extra hervormingen gevonden.

De begrotingssanering gebeurt volledig door besparingen, waarbij de globale fiscale druk verder wordt afgebouwd. De besparingen situeren zich vooral bij de overheid waar nog eens voor 700 miljoen aan efficiëntieoefeningen zal worden gedaan.

Ook in de uitkeringen wordt er gesnoeid. Ziekenfondsen moeten 100 miljoen besparen. Er komt een versnelling in de degressiviteit van de werkloosheid: alleen wie langer dan 25 jaar heeft gewerkt, kan nog een onbeperkte uitkering behouden. Het systeem van de brugpensioenen wordt aangepakt waarbij onder meer de vrijstellingen voor mensen die langer hebben gewerkt iets strenger zullen worden, wat 400 miljoen moet opleveren.

"Regering kan met opgeheven hoofd naar parlement"

Over de taxshift is bijzonder veel gepalaverd de afgelopen maanden en nu is die er. "We zitten in totaal op 7,2 miljard. Dat is een enorm bedrag", aldus VRT-journalist Marc Van de Looverbosch. "Er is lang over gedebatteerd, de regering werd wel eens een kibbelkabinet genoemd, maar ze heeft nu woord gehouden." De shift komt er evenwel in verschillende schijven tot en met 2020.

Een echte grote vermogenswinstbelasting zit er niet in, een uitgebreidere verhoging van de btw evenmin..."Werkelijk alle regeringspartijen hebben geprobeerd om een stevige evenwichtsoefening te maken. Ik denk dat premier Michel op een zeker ogenblik al die puzzelstukjes bij elkaar heeft gelegd en men is er wonder boven wonder vannacht uitgeraakt", analyseert Van de Looverbosch.

Straks komt het parlement in plenaire zitting bijeen om te debatteren. Daarbij is het vooral uitkijken naar de socialisten die hun btw-verlaging met een vingerknip zien verdwijnen. "Maar dankzij het akkoord kan de regering wel met opgeheven hoofd naar het parlement trekken", besluit Marc Van de Looverbosch.