Geen uitbreiding gewaarborgd loon bij ziekte

In de marge van het begrotingsakkoord is bekend geraakt dat de regering afziet van haar voornemen om het gewaarborgd loon bij ziekte uit te breiden tot twee maanden. Het voorstel stootte op hevig verzet van de werkgevers.

Nu krijgen werknemers hun normale loon één maand doorbetaald als ze langdurig ziek zijn. De regering was eerst van plan om dat gewaarborgde loon dit jaar te verlengen tot twee maanden.

Maar de werkgevers vreesden dat dat de bedrijven voor 800 miljoen extra op kosten zou jagen. Daarop had de regering de tweede maand gewaarborgd loon uitgesteld tot volgend jaar, maar nu is de maatregel helemaal afgevoerd.