Hoe gaat u de taxshift voelen in de portemonnee?

Om de loonkosten in België te laten dalen, zijn de regeringspartijen overeengekomen om arbeid minder te belasten. Maar om de begrotingen te laten kloppen zal het geld dat de overheid hierdoor minder zal ontvangen natuurlijk elders vandaan komen. En dat zal u de komende jaren ook voelen. Hier een overzicht van de verschuivingsoperatie en wat u er de komende drie jaar van zal voelen.

Belastingverminderingen

In de eerste plaats wil de regering de competitiviteit van de kmo's stimuleren. De taxshift zorgt daarvoor voor een bedrag van afgerond 2 miljard euro.

 • Om de loonhandicap weg te werken, zijn de regeringspartijen overeengekomen om de werkgeversbijdrage te laten dalen van 33 naar 25 procent, waarmee de regering vooral extra jobs wil creëren. "Het meest krachtige instrument om tot jobcreatie te komen", aldus minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA).
 • Daarnaast zal ook nacht- en ploegenarbeid goedkoper worden.
 • Verder komt er ook een enveloppe voor een investeringsaftrek die oploopt tot een half miljard.
 • Er komen ook fiscale maatregelen voor technologische innovatie.

De taxshift moet ook te voelen zijn op het loonbriefje waardoor de koopkracht moet stijgen. Daarvoor is 1,7 miljard voorzien via de taxshift.

 • Dankzij een wijziging in de belastingschijven moeten mensen maandelijks 100 euro extra koopkracht overhouden. Voor de lagere inkomens zal dat al vanaf volgend jaar het geval zijn. De regering wil met name de belastingschijf van 30 procent afschaffen. Er kan ook gedacht worden aan een werkbonus of andere maatregelen, maar de federale regering wil daarover eerst in dialoog gaan met de regionale entiteiten in ons land, aangezien zo'n maatregel ook effect heeft op hun inkomsten.
 • Voor wie geen loonbriefje krijgt - denken we aan de gepensioneerden - is er de welvaartsenveloppe van 1,2 miljard.

Belastingverhogingen

Om de minderinkomsten uit belasting op arbeid te compenseren, zullen een aantal belastingen op consumptie worden verhoogd:

 • De accijnzen op diesel, tabak en alcohol gaan stijgen.
 • Er komt een gezondheidstaks op ongezonde voeding zoals softdrinks met veel suiker.
 • De roerende voorheffing op spaarproducten gaat van 25 naar 27 procent, maar spaarboekjes worden buiten schot gehouden.
 • De btw op elektriciteit stijgt opnieuw naar 21 procent, wellicht al vanaf september. Vorig jaar had de regering van toenmalig premier Elio Di Rupo (PS) de btw op elektriciteit verlaagd naar 6 procent voor gezinnen. Maar door "oneigenlijk gebruik" van die verlaging, liep de regering dit jaar 505 miljoen euro mis.
 • Er komt binnen de zes maanden een voorzichtige speculatietaks voor mensen die hun beursgenoteerde aandelen zes maanden na aankoop al van de hand doen. Ook de eerder aangekondigde kaaimantaks voor Belgen die hun vermogen in buitenlandse constructies stoppen, wordt ingevoerd. Die twee maatregelen zijn een aanzet tot een belasting op grote vermogens waarop vooral CD&V aandrong.
 •  Er komt ook een belastingregime voor vastgoedvennootschappen.
 • Daarnaast wil de regering ook inzetten op fiscale fraude en een betere inning van de belastingen.

De verhoging van de btw op elektriciteit zal zo'n 20 procent uitmaken van de inkomsten voor de taxshift. De fiscale maatregelen - los van de accijnsverhogingen - moeten 40 procent opleveren. Daarnaast wil de regering ook 15 procent halen uit het efficiënter functioneren van de overheid.

Besparingen voor de begroting

Alles samen zal de taxshift tegen 2018 7,2 miljard euro bedragen. De taxshift maakt deel uit van een groter akkoord dat de regeringspartijen hebben gesloten. Want de onderhandelaars moesten ook 978 miljoen vinden om het gat in de begroting van dit jaar te dichten.

Om onder het begrotingstekort van 2,5 procent van het bbp te blijven (zoals beloofd aan de Europese Unie), zal de regering dit jaar nog een aantal besparingen doorvoeren, vooral bij de overheid zelf, waar nog eens voor 700 miljoen aan efficiëntieoefeningen zal worden gedaan. Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) denkt daarvoor vooral aan verdere automatisatie zoals die nu al bestaat met Tax-on-web. Een monitoringscomité zal in het leven worden geroepen om die automatisering op te volgen.

Maar niet alleen de overheid zal moeten besparen, ook de mutualiteiten wordt gevraagd om een inspanning van 100 miljoen te leveren. 

De overheid zal ook snoeien in uitkeringen,  want er komt een versnelling in de degressiviteit van de werkloosheid: alleen wie langer dan 25 jaar heeft gewerkt, zal nog een onbeperkte uitkering behouden. Ten slotte zullen ook de brugpensioenen duurder worden en vrijstellingen voor mensen die langer hebben gewerkt, zullen iets strenger worden.