Jong CD&V: "Speculatietaks fungeert als schaamlapje"

Jong CD&V heeft forse kritiek op het akkoord over de begroting en de taxshift dat meerderheidspartijen CD&V, N-VA, Open VLD en MR bereikt hebben. "Waar blijft de bijdrage van de grote vermogens?", vragen de CD&V-jongeren zich af. "De speculatietaks fungeert in deze slechts als schaamlapje."

Jong CD&V ziet heel wat positieve elementen in het akkoord. "Zo is het essentieel dat de lasten op arbeid verlaagd worden en burgers netto meer overhouden, en zal de focus op de laagste en middenlonen een maximum aan extra banen creëren. Ook de lastenverlagingen voor bedrijven zijn absoluut nodig", stelt voorzitter Wim Soons.

De keuze om de btw op elektriciteit te verhogen, noemen de CD&V-jongeren "de enige juiste", aangezien die volgens hen "op termijn tot zuiniger verbruik" zal leiden. Ook de extra accijnzen op diesel noemen ze een goede zaak, met name voor het fijn stof.

Opvallend is echter vooral de kritiek op het akkoord. "Deze taxshift moest bij uitstek een rechtvaardige taxshift worden. Als jonge Vlaamse christendemocraten missen we echter voldoende bijdrage van de grote vermogens in dit akkoord", luidt het fors. "Jammer genoeg verhinderden de rechtse partijen in deze regering dat ook de grote vermogens echt hun steentje zullen bijdragen."

Volgens Jong CD&V is de speculatietaks slechts een "schaamlapje" en weegt de post "fiscale fraude" "als traditioneel sluitstuk" zwaar door. En ook de bedrijfswagens - een impliciete subsidiëring van files en vervuiling - waren "jammer genoeg een ander heilig huisje waar niet aan kon geraakt worden", besluit Jong CD&V.